Kylvömuokkaus kaikissa muokkauskierroissa

Potila Solver soveltuu kaikille muokkausmenetelmille, jopa sängen muokkaamiseen.

Solver sänkiäes

Solver -sänkiäkeet ovat ratkaisu tiloille, joilla peltoja halutaan muokata monipuolisesti, mutta konekanta halutaan pitää yksinkertaisena. Korkeapiikkinen Solver -joustopiikkiäes soveltuu niin kynnetyn, kevytmuokatun kuin sänkipellonkin äestämiseen.

Äes on suunniteltu hyvin läpäiseväksi ja myös sen lisävarustevalikoima on suunniteltu sänkimuokkausta silmällä pitäen. Rakenneratkaisut eivät ole kuitenkaan täysin uusia, vaan äkeen runko on sama kuin kestäväksi ja toimivaksi todetuissa Master -joustopiikkiäkeissä.

 

 

 

 

Jäykkä 3D-runko

Solver -joustopiikkiäkeissä käytetään järeää, 3,29 metriä pitkää runkoa. Kahdeksalle piikkiakselille, pitkälle rungolle sijoitetut piikit estävät äkeen tukkeutumisen tehokkaasti. Äkeen rungon järeydellä saavutetaan myös riittävä piikkipaino, eikä piikki pääse nousemaan muokkaussyvyydestään jäykimmilläkään maalajeilla.

IMG_1642 648

Pyörät kantaa pahassakin paikassa

IMG_1593 648

Solver -joustopiikkiäkeet ovat varustettu kantavilla 250/65-14,5 renkailla. Pyörien leveys on 250 millimetriä ja halkaisija 675 millimetriä, joten äkeellä pystytään toimimaan kaikissa olosuhteissa ja erilaisilla maalajeilla työsyvyyden pysyessä muuttumattomana. Kaikki telipalkit sekä pyörän navat ovat kartiorullalaakeroituja, antaen näin pitkän käyttöiän äkeelle.

Rauhallisesti oikeaan muokkaussyvyyteen

Joustopiikkiäkeen pyörät ovat asetettu neljälle akselilinjalle, jotta äkeen kulku olisi tasaista. Eri akselilinjoille sijoitetut pyörät estävät äkeen nyökkymisen, eli äkeen etuosan ylös – alas liikkeen äestämisen aikana. Äkeen tasainen kulku pellolla varmistaa tasaisen muokkaustuloksen syntymisen.

DJI_0145 648

Etujoustolata muokkaa, murentaa ja tasaa

IMG_1671 648

Etujoustolata muokkaa, murentaa ja tasaa pellon pintaa. Vahva 10 x 80 jousi sekä muotoiltu kärkiterä yhdistettynä äkeen painoon mahdollistavat pellon pinnan tasoittumisen sekä kokkareiden murustumisen. Etulata voidaan tarpeen tullen varustaa myös jäykistintangolla, jolloin etulata toimii palkkimaisesti.

Solverin piikki on ihan oma lukunsa

Solver -joustopiikkiäkeissä käytetään Master-joustopiikkiäkeissä käytettyä 11 x 45 mm -Potila piikkiä korkeampaa 10 x 65 mm -Potila piikkiä. Piikin korkeampi maavara tekee äkeestä läpäisevämmän sekä paremmin maata murustavan.

Solver_Voimakkaasti värähtelevä 10x65 piikki_648

Normi kärkiterä vai läpileikkaava hanhenjalka?

Solver_Mekaaninen rikkakasvien hävittäjä hanhenjalkaterillä648

Solver -äkeisiin on saatavilla 140 millimetrin hanhenjalkaterä vakiona olevan 60 millimetrin kärkiterän sijasta. Maan läpileikkaavat terät yhdistettynä varpajyrään ovat tehokas menetelmä rikkakasvien hävittämiseksi.

Rungon vaakasuoruuden säätö

Rungon vaakasuoruus muuttuu aina, kun äestä vetävää traktoria vaihdetaan. Vaakasuoruus on kuitenkin helppo säätää äkeen etuosassa olevalla työntövarrella. Myös sivulohkojen säätö samaan tasoon keskiosan kanssa onnistuu helposti.

Solver6 648

Muistisylinteri työsyvyyden säätöön

hydr työsyvyys-1

Solver -joustopiikkiäkeen työsyvyys säädetään nerokkaan muistisylinterin avulla. Syvyyden säätäminen onnistuu suoraan traktorin ohjaamosta, ilman että kuljettajan tarvitsee nousta äkeen päälle. Hydraulinen säätö on hyvin tarkka ja pienetkin muokkaussyvyyden säätömuutokset ovat mahdollisia.

Jälkivarusteet tarpeen mukaan

Käyttäjän tarpeiden mukaan äkeet voidaan varustaa varpajyrällä, takaladalla tai kaksi rivisellä jälkiharalla. Jälkivarusteita voidaan myös yhdistellä. Varpajyrä ja jälkihara yhdistelmää suositellaan erityisesti tiloille, joilla harjoitetaan paljon kevytmuokkausta, sillä varpajyrällä on voimakas kokkareita murustava vaikutus.

IMG_1652 648

Jälkiharan ja varpajyrän pikasäätö

Solver5648

Jälkiharan korkeuden säätö tehdään tappien paikkaa vaihtamalla. Haran kulman säätö tehdään samoin sokkalukitteisten tappien avulla. Varpajyrän painatus on jousikuormitteinen ja sen säätö on helppoa. Säädöt ovat suunniteltu kevyiksi sekä sellaisiksi että niiden tekeminen onnistuu pellolla.

Työsyvyyden asteikko

Äkeissä on selkeät sekä helppolukuiset asteikot työsyvyyden sekä latojen säätöä varten. Työsyvyyden asteikko on keskellä runkoa, jolloin asteikon näkeminen on helppoa. Etuladan asteikko on integroitu etulataan ja takaladalle on oma asteikko äkeen takaosassa.

IMG_1595 648

Solver joustopiikkiäkeellä onnistuu hyvissä olosuhteissa myös suoraan sängen muokkaaminen. Pitkän rungon, avaran piikkijaon sekä avarien jälkivarusteiden avulla äkeen läpäisyominaisuudet ovat hyvät. Jäykkä ja normaalia s-piikkiä korkeampi piikki varmistaa muokkaussyvyyden pysymisen sekä tehokkaan murustumisen. Solver mahdollistaa yhä useamman työvaiheen tekemisen yhdellä koneella.

Vaikka Solver on läpäisevä äes muokkaamattomilla mailla, se on tehokas äes myös muokatuilla mailla. Äkeen piikit ovat varustettu leveämmillä kärjillä, jolla kompensoidaan harvempaa piikkijakoa. Korkeampi piikki myös värisee tehokkaammin, jolloin piikki muokkaa ja murustaa maata myös kärkiterien ulkopuolisella alueella ja näin Solver tuottaa erinomaisen tasaisen muokkauspohjan, harvemmasta piikkijaosta huolimatta.

Hanhenjalkaterien ja varpajyrän yhdistelmä on oikein sopiva luonnonmukaiseen tuotantoon. Hanhenjalkaterät leikkaavat rikkakasvien juuret ja varpajyrä irroittaa juurista ylimääräistä maa-ainesta. Viimeisenä tuleva kaksirivinen jälkihara nostaa puhtaat rikkakasvien juuret pellon pintaan kuivumaan. Kahteen riviin jaettu jälkihara mahdollistaa toiminnan tukkeutumatta.

Potila malliston monipuolisin kone on Solver, se soveltuu niin muokatun maan, kuin myös sänkimaan muokkaamiseen. Solver ei ole kuitenkaan kompromissi, vaan se toimii kaikissa työtehtävissä niin kuin kuuluukin.

IMG_1791

Potila esite

Etsi lähin jälleenmyyjä

KYSY LISÄTIETOJA

Täytä lomake, niin saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.