Joustopiikkiäkeiden ominaisuudet

Joustopiikkiäkeiden ominaisuuksia ja lisävarusteita

Potila joustopiikkiäkeiden lisävarusteet

Potila joustopiikkiäkeiden lisävarusteilla äes voidaan räätälöidä eri puolelle Suomea erilaisiin olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin. Varsinkin jälkivarusteiden avulla äkeen sopivuutta tilan olosuhteisiin saadaan parannettua huomattavasti. Se mikä toimii toisella tilalla, ei välttämättä ole paras kaikille tiloille. Jälkivarusteiden valintaan vaikuttavat varsinkin tilan maalajit sekä muut käytössä olevat maanmuokkauskoneet.

1-rivinen jälkihara

Jälkihara viimeistelee pellon pinnan viimeisenä, kun muu osa äkeestä on tehnyt työnsä. Jälkihara tasoittaa pellon pintaa, jolloin seuraavat työvaiheet ovat mielekkäämpiä suorittaa. Jälkihara myös järjestelee maa-aineksen oikein pellon pinnalle; karkeampi maa-aines jää pellon pinnalle estämään kuorettumista ja hienompi maa-aines putoaa muokkauskerroksen alaosaan. Hieno maa-aines estää veden haihtumista muokkauspohjasta ja näin itämiselle välttämätöntä kosteutta saadaan säilytettyä.


Haran korkeutta saadaan säädettyä kevytkäyttöisten veivien avulla, jonka lisäksi myös harapiikin kulmansäätö on mahdollista. Monipuoliset säädöt sekä korkeussäädön jousipainatus mahdollistavat tukkeutumattomuuden kohtuulliseen olkimäärään asti. Harapiikki on paksuudeltaan 12mm ja tämä takaa pitkän käyttöiän sekä riittävän jäykkyyden.

IMG_2327-1

 

IMG_1121

 

2-rivinen jälkihara

2-rivisen jälkiharan toimintaperiaate sekä sille asetetut vaatimukset ovat samat kuin 1-rivisenkin jälkiharan – Viimeistelee pellon pinnan sekä lajittelee maa-aineksen oikein. Kun harapiikit ovat yhdessä rivissä voi ongelmaksi muodostua haran tukkeutuminen olosuhteissa, joissa kasvustojätettä on huomattavan paljon. Tukkeutumisongelmaa saadaan vähennettyä huomattavan paljon kaksirivisen jälkiharan avulla, jossa harapiikkien lukumäärä on sama, mutta ne ovat jaettu kahdelle riville. Kaksi rivisen jälkiharan valintaa suositellaan tiloille, jossa suuri osa sänkipelloista muokataan vasta keväällä, jolloin oljen hajoaminen talven aikana on ollut vähäisempää.

Takalata

Takalata rakentuu 11x45mm.n latajousien ja 120mm.n kärkiterien ympärille ja sen korkeutta hallitaan aina omalla hydrauliikalla. Hydraulinen hallinta parantaa ja monipuolistaa ladan käyttöä huomattavasti – ladan hyötysuhde mahdollista pitää 100%. Takalata on parhaimmillaan kynnetyillä pelloilla, jolloin pelto kaipaa eniten tasoittamista. Takaladan avulla jo kerta äestyksen jälkeen pellon pinta on tasainen. Tietyissä olosuhteissa etu- ja takalata äkeellä voidaan korvata myös tasausäestystä ajamalla ensimmäinen äestyskerta ihan pinnasta. Takalataa voidaan käyttää myös kevytmuokatuilla mailla, sillä yksittäisjousirakenteen ansiosta lata läpäisee myös olkea.

IMG_9640

 

IMG_20181211_092450-1

 

Varpajyrä

Potila joustopiikkiäkeiden valmistus on saanut alkunsa, kun alihankintana  toimitettujen varpajyrien ympärille on rakennettu ensimmäinen Potila joustopiikkiäes. Niinpä varpajyrien valmistukseen Potilassa on jo yli 50 vuoden kokemus. Varpajyrät ovat aina halkaisijaltaan 300 millimetriä, jolloin varpajyrälle saadaan riittävän suuri pyörimisnopeus ja näin hyvä murustuskyky. Varpajyrien painatus on jousipainotteinen ja varpajyrät on helppo lukita myös kokonaan pois käytöstä, mikäli äkeellä toimitaan erittäin kuorettumisherkillä maalajeilla. Pyörivän liikkeen ansiosta varpajyrä toimii myös erinomaisesti olosuhteissa, joissa kasvustojätettä on paljon. Varpajyrää suositellaan olosuhteisiin, joissa pellon sänkipeitteisyys säilytetään kevääseen asti, jonka johdosta pellossa on paljon hajoamatonta kasvustomassaa sekä helposti myös muokkauksessa syntyviä isompia kokkareita.

Pyöränjälkien kuohkeutuspiikit ovat Suomea yleisemmin käytössä Keski-Euroopassa ja Ruotsissa.  Äkeiden vetolenkit ovat vaihdettavissa pyöriviin tai kuulavetolaitteisiin standardin mukaisella laippakiinnityksellä.

Kaikkiin joustopiikkiäes malleihin on saatavilla varapyörä. Varapyörä kiinnitetään rungossa olevaan telineeseen, jolloin rengas on aina mukana äestystöissä. Telineestä rengas on helppo irrottaa ja helpoimmillaan rengas saadaan vaihdettua välittömästi pelto-olosuhteissa.

IMG_0986

 

vetolaite jyrälle

Joskus on perusteltua jyrätä maa välittömästi äestyksen jälkeen. Tätä tarkoitusta varten äkeeseen saa jyränvetolaitteen, jolloin jyrä voidaan kytkeä suoraan äkeen taakse.

Etsi lähin jälleenmyyjä

KYSY LISÄTIETOJA

Täytä lomake, niin saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.