<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223024504808695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Joustopiikkiäkeiden ominaisuudet

Joustopiikkiäkeiden ominaisuuksia ja lisävarusteita

Potila joustopiikkiäkeiden lisävarusteet

Potila joustopiikkiäkeiden lisävarusteilla äes voidaan räätälöidä eri puolelle Suomea erilaisiin olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin.

Varpajyrä soveltuu parhaiten olosuhteisiin, joissa on olkea ja tarvetta ylimääräiselle murustukselle. Takalata taas on parhaimmillaan kynnetyillä mailla, joissa on pellon pinnan tasoitukselle on enemmän tarvetta. Jälkihara on ikään kuin äkeen vakiovaruste, joka järjestelee maa-aineksen oikein ja viimeistelee pellon pinnan kylvöä varten

Äkeiden yleisin lisävaruste on jälkihara 12mm piikillä, joka jaottelee maan mururakenteen niin, että hienompi maa-aines painuu syvemmälle ja karkeampi mururakenne jää pintaan, jotta maa olisi mahdollisimman hyvin suojassa niin kuivuutta kuin liiallisia sateitakin vastaan. Jälkihara on sekä Magnum Plus että Master äkeessä kampisäätöinen.

Lisävarusteena on myös takalata, joka yleensä on suositeltavaa ottaa omalla hydrauliikalla. Takalata toimitetaan 11x45mm latapiikeillä.

Joissain tapauksissa on perusteltua toimittaa takalata ns. reaktiotangoilla, jolloin yhdellä kaksitoimisella voidaan säätää molemmat latapiikit kerralla. Ohjattavuuden kannalta tämä on selkeästi helpompaa. Tällöin latojen keskinäinen suhde säädetään mekaanisesti.

Kun takalata toimitetaan omalla hydrauliikalla, se antaa mahdollisuuden säätää vauhdissa pelto-olosuhteiden muuttuessa, paljonko äes vie etu- ja takalatan mukana maata ja helpottaa näin mm. niitä paikkoja, joissa on paikallisesti enemmän kasvijätettä.

MasterMagnumPlus_Monipuoliset jälkivarusteet -1
IMG_1681

 

Kaikkiin malleihin on valittavissa maksimissaan kaksi jälkivarustetta. Tyypillisimmät yhdistelmät ovat takalata+jälkihara, varpajyrä+ jälkihara, takalata+varpajyrä tai sitten pelkästään jälkihara.

Varpajyrän suosio on lisääntynyt huomattavasti viimevuosina, jolloin kevytmuokkaus on lisääntynyt muokkauskierroissa. Varpajyrä ei tukkeudu olkisissakaan olosuhteissa ja rikkoo tehokkaasti koviakin savikokkareita. Luonnonmukaisessa tuotannossa varpajyrä irrottaa maata tehokkaasti juurista. Alhaisella painatuksella varpajyrä ei myöskään paina juuria maahan.

Potila on valmistanut varpajyriä koko olemassaolonsa ajan, joten niiden valmistamiseen on rautaisa ammattitaito. Varpajyrä on kierteinen ja halkaisijaltaan hieman pienempi, jolloin se pyörii tasaisesti ja rikkoo kokkareita tehokkaammin. Varpajyrän painatusta pystytään säätämään tai se voidaan nostaa kokonaan pois, jolloin sen olemassa olosta ei ole ongelmaa kuorettuvillakaan maalajeilla.

Potila äkeet voidaan tarvittaessa varustaa myös erikoisjäykillä piikeillä, jos on muokattavana erikoisen jäykkiä savimaita. Tämä piikki on profiililtaan 12x65mm.

Tällöinkin on suosituksena, että nämä erikoisjäykät piikit sijoitetaan kahteen ensimmäiseen piikkiriviin, jotta saavutetaan paras mahdollinen kombinaatio muokkaussyvyyden säilymisen ja piikkien murustusvaikutuksen kanssa.

Pyöränjälkien kuohkeutuspiikit ovat Suomea yleisemmin käytössä Keski-Euroopassa ja Ruotsissa. Lisävarusteissa on myös varapyörä ja sille teline äkeen päälle. Äkeiden vetolenkit ovat vaihdettavissa pyöriviin tai kuulavetolaitteisiin standardin mukaisella laippakiinnityksellä.

IMG_0986

 

vetolaite jyrälle

Joskus on perusteltua jyrätä maa välittömästi äestyksen jälkeen. Tätä tarkoitusta varten äkeeseen saa jyränvetolaitteen, jolloin jyrä voidaan kytkeä suoraan äkeen taakse.

Magnum Plus äkeisiin on myös saatavilla etutukipyörä, 9, 10 ja 11m malleihin. Ylipäänsä etutukipyörän tarve on vähäinen, sillä äkeen pyörät ovat neljällä teliakselilla, mikä vakauttaa äkeen kulkua huomattavasti. Samoin äkeen runko on erittäin jäykkä. Kuitenkin joissakin olosuhteissa etutukipyörä voi olla perusteltu mäkisessä maastossa, kun pinnanmuodot vaihtelevat äkkinäisesti.

Etsi lähin jälleenmyyjä

KYSY LISÄTIETOJA

Täytä lomake, niin saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.