<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223024504808695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kasvukauden loppu lähestyy

Äkeitä on vielä saatavana syksyn muokkauksille, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi!

Tommi Mäkisen asiakashaastattelu

Tommi hankki maatilalleen Potilan Magnum 800 plus-äkeen. Kävimme kysymässä hänen kokemuksiaan keväältä.

Katso haastattelu

IMG_20200518_124618-1

 

Kylvömuokkaus tänään?

1990-luvun alussa kylvöt suoritettiin pääsääntöisesti kynnettyyn ja joustopiikkiäkeellä muokattuun peltoon. Vuonna 2016 kevytmuokattuun maahan kylvettiin kuitenkin jo lähes kolmannes. Muokkauksen vähentäminen sekä kevytmuokkaus ovat asettaneet uusia haasteita niin muokkaukselle kuin kylvöllekin – mutta samalla ne antavat myös mahdollisuuksia.

Muokkauksen keventämisellä tähdätään eroosion ehkäisyyn, ravinnehuuhtoutumien vähentämiseen sekä maan rakenteen ja multavuuden parantamiseen, joka edelleen nostaa kasvien sadontuotto kykyä. Työvaiheisiin käytettävä aika myös vähenee.

Nykyään kysytyimpiä ovat pitkärunkoiset äkeet, joissa piikkiväli on optimaalinen huomioiden tukkeutumattomuus sekä tasaisen muokkauspohjan syntyminen. Rungon pituudella on suuri vaikutus äkeen läpäisykykyyn, mutta lisäksi se vaikuttaa suuresti äkeen vakaakulkuisuuteen sekä sen pellon pinnan tasoitusominaisuuksiin. Rungon pituuden mukanaan tuoma paino varmistaa jokaiselle piikille suuren piikkipainon, joka mahdollistaa hyvän muokkaustuloksen myös jäykimmillä maalajeilla.

IMG_2442

Master joustopiikkiäkeet

Master-äkeet ovat joustopiikkiäkeiden keskiraskasta sarjaa. Hinattavat Potila Master-joustopiikkiäkeet edustavat äestekniikan huippulaatua niin muokkausominaisuuksien, kestävyyden, kuin monipuolisen varustelunkin osalta. 

IMG_2014

Magnum Plus joustopiikkiäkeet

Potilan legendaarinen Magnum tekee nyt paluun Potilan äesmallistoon täysin uudistuneena. Magnum Plus äkeessä on yhdistetty Master Pro- ja Maxer -äkeiden parhaat ominaisuudet. Lopputuloksena on raskaan sarjan tehoäes, jolla saavutetaan tasainen ja laadukas muokkaustulos kynnetylle tai kevytmuokatulle maalle kovimmissakin muokkausolosuhteissa.

IMG_1762

Solver sänkiäkeet

Uudet Solver -sänkiäkeet ovat ratkaisu tiloille, joilla peltoja halutaan muokata monipuolisesti, mutta konekanta halutaan pitää yksinkertaisena. Korkeapiikkinen Solver -joustopiikkiäes soveltuu niin kynnetyn, kevytmuokatun kuin sänkipellonkin äestämiseen. Äes on suunniteltu hyvin läpäiseväksi ja myös sen lisävarustevalikoima on suunniteltu sänkimuokkausta silmällä pitäen. Rakenneratkaisut eivät ole kuitenkaan täysin uusia, vaan äkeen runko on sama kuin kestäväksi ja toimivaksi todetuissa Master -joustopiikkiäkeissä.

IMG_3349_1

KK13 ja KK15 kultivaattorit

KK 13 ja KK 15 Plus ovat perinteikkään KK-malliston päivitettyjä versioita. Suurimmat muutokset uudessa mallissa ovat jälkivarusteiden säädön helpottuminen, rengaskoon suurentuminen sekä rungon rakenteen järeytyminen – KK Plus malli tarjoaa entistä paremman muokkausjäljen yhä suuremmille pinta-aloilla.

SK450-2_1

SK 450 nostolaiteäes

Potila SK 450 on erinomainen valinta pienemmille peltolohkoille, pinta-aloille sekä erikoiskasviviljelyyn. SK 450:ssä on neljän piikkirivinsä johdosta kompakti rakenne, joka mahdollistaa muokkaustyön pienemmilläkin lohkoilla. Nostolaitekiinnitteisyytensä johdosta äes on helppo nostaa ilmaan ja peruuttaa pellon kulmaan, jolloin neliötäkään pellosta ei jää äestämättä. 

IMG_2207

Jyrät

Jyrät sopivat niin kylvön jälkeiseen maan tiivistykseen, kivien maahan painamiseen kuin syysviljakasvustojen keväiseen tiivistykseen. Jyrien kysyntä on herännyt uudelleen.
MasterMagnumPlus_Monipuoliset jälkivarusteet -1

Joustopiikkiäkeiden lisävarusteet

Lisävarusteilla joustopiikkiäkeet voidaan räätälöidä käyttötarkoituksen ja olosuhteiden mukaisesti sopivaksi.
Master 700 648

Potila esite

Etsi lähin jälleenmyyjä

KYSY LISÄTIETOJA

Täytä lomake, niin saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.