Potila

Aidosti kotimainen äes

Kylvömuokkaus tänään?

1990-luvun alussa kylvöt suoritettiin pääsääntöisesti kynnettyyn ja joustopiikkiäkeellä muokattuun peltoon. Vuonna 2016 kevytmuokattuun maahan kylvettiin kuitenkin jo lähes kolmannes. Muokkauksen vähentäminen sekä kevytmuokkaus ovat asettaneet uusia haasteita niin muokkaukselle kuin kylvöllekin – mutta samalla ne antavat myös mahdollisuuksia.

Muokkauksen keventämisellä tähdätään eroosion ehkäisyyn, ravinnehuuhtoutumien vähentämiseen sekä maan rakenteen ja multavuuden parantamiseen, joka edelleen nostaa kasvien sadontuotto kykyä. Työvaiheisiin käytettävä aika myös vähenee.

Nykyään kysytyimpiä ovat pitkärunkoiset äkeet, joissa piikkiväli on optimaalinen huomioiden tukkeutumattomuus sekä tasaisen muokkauspohjan syntyminen. Rungon pituudella on suuri vaikutus äkeen läpäisykykyyn, mutta lisäksi se vaikuttaa suuresti äkeen vakaakulkuisuuteen sekä sen pellon pinnan tasoitusominaisuuksiin. Rungon pituuden mukanaan tuoma paino varmistaa jokaiselle piikille suuren piikkipainon, joka mahdollistaa hyvän muokkaustuloksen myös jäykimmillä maalajeilla.

Mallisto

Master-äkeet ovat joustopiikkiäkeiden keskiraskasta sarjaa. Hinattavat Potila Master-joustopiikkiäkeet edustavat äestekniikan huippulaatua niin muokkausominaisuuksien, kestävyyden, kuin monipuolisen varustelunkin osalta.

Työleveydet 6 - 10 m

Solver -sänkiäkeet ovat ratkaisu tiloille, joilla peltoja halutaan muokata monipuolisesti, mutta konekanta halutaan pitää yksinkertaisena. Korkeapiikkinen Solver -joustopiikkiäes soveltuu niin kynnetyn, kevytmuokatun kuin sänkipellonkin äestämiseen. Äes on suunniteltu hyvin läpäiseväksi ja myös sen lisävarustevalikoima on suunniteltu sänkimuokkausta silmällä pitäen. Rakenneratkaisut eivät ole kuitenkaan täysin uusia, vaan äkeen runko on sama kuin kestäväksi ja toimivaksi todetuissa Master -joustopiikkiäkeissä.

Työleveydet 6 - 8 m

Tommi Mäkisen asiakashaastattelu

Tommi hankki maatilalleen Potilan Magnum 800 plus-äkeen. Kävimme kysymässä hänen kokemuksiaan keväältä.

Katso haastattelu

IMG_20200518_124618-1

 

IMG_1681

Joustopiikkiäkeiden lisävarusteet

Lisävarusteilla joustopiikkiäkeet voidaan räätälöidä käyttötarkoituksen ja olosuhteiden mukaisesti sopivaksi.
Master 700 648

Potila esite

Etsi lähin jälleenmyyjä

KYSY LISÄTIETOJA

Täytä lomake, niin saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.