<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223024504808695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kannattavin kylvömuokkaus

Sänkimuokkauksen etuja kyntöön verrattuna ovat kasvinjätteen multaaminen tasaisesti sekä pellon pintaa eroosiolta suojaava vaikutus. Lue uusin blogi maanmuokkauksesta.

Kylvömuokkaus tänään?

1990-luvun alussa kylvöt suoritettiin pääsääntöisesti kynnettyyn ja joustopiikkiäkeellä muokattuun peltoon. Vuonna 2016 kevytmuokattuun maahan kylvettiin kuitenkin jo lähes kolmannes. Muokkauksen vähentäminen sekä kevytmuokkaus ovat asettaneet uusia haasteita niin muokkaukselle kuin kylvöllekin – mutta samalla ne antavat myös mahdollisuuksia.

Muokkauksen keventämisellä tähdätään eroosion ehkäisyyn, ravinnehuuhtoutumien vähentämiseen sekä maan rakenteen ja multavuuden parantamiseen, joka edelleen nostaa kasvien sadontuotto kykyä. Työvaiheisiin käytettävä aika myös vähenee.

Nykyisin kysytään yhä enemmän pitkärunkoisia äkeitä, joissa on pieni piikkiväli, jotta saadaan mahdollisimman tasainen muokkauspohja. Rungon pituus on suoraan verrannollinen äkeen läpäisykykyyn. Piikkipaino kertoo siitä, että Varsinais-Suomessa savimaa on arkipäivää, mikä vaatii äkeeltä sitä jotain.

IMG_2414

Master joustopiikkiäkeet

Master-äkeet ovat joustopiikkiäkeiden keskiraskasta sarjaa. Hinattavat Potila Master-joustopiikkiäkeet edustavat äestekniikan huippulaatua niin muokkausominaisuuksien, kestävyyden, kuin monipuolisen varustelunkin osalta. 

IMG_1902

Magnum Plus joustopiikkiäkeet

Potilan legendaarinen Magnum tekee nyt paluun Potilan äesmallistoon täysin uudistuneena. Magnum Plus äkeessä on yhdistetty Master Pro- ja Maxer -äkeiden parhaat ominaisuudet. Lopputuloksena on raskaan sarjan tehoäes, jolla saavutetaan tasainen ja laadukas muokkaustulos kynnetylle tai kevytmuokatulle maalle kovimmissakin muokkausolosuhteissa.

IMG_1804

Solver sänkiäkeet

Uudet Solver -sänkiäkeet ovat ratkaisu tiloille, joilla peltoja halutaan muokata monipuolisesti, mutta konekanta halutaan pitää yksinkertaisena. Korkeapiikkinen Solver -joustopiikkiäes soveltuu niin kynnetyn, kevytmuokatun kuin sänkipellonkin äestämiseen. Äes on suunniteltu hyvin läpäiseväksi ja myös sen lisävarustevalikoima on suunniteltu sänkimuokkausta silmällä pitäen. Rakenneratkaisut eivät ole kuitenkaan täysin uusia, vaan äkeen runko on sama kuin kestäväksi ja toimivaksi todetuissa Master -joustopiikkiäkeissä.

OMINAISUUS_1_4000

Herkules pintaäkeet

Pintaäestys muutama päivä ennen varsinaista kylvömuokkausta hidastaa ja tasoittaa maan kuivumista varmistaen tasaisen orastumisen. Pintaäestys pitää tehdä ajoissa, kun kyntöviilujen harjat ovat kuivuneet, mutta viilujen välissä on vielä kosteaa maata. Oikea-aikaisella pintaäestyksellä sadon määrä kasvaa ja laatu paranee tasaisen tuleentumisen myötä.

IMG_2207

Jyrät

Jyrät sopivat niin kylvön jälkeiseen maan tiivistykseen, kivien maahan painamiseen kuin syysviljakasvustojen keväiseen tiivistykseen. Jyrien kysyntä on herännyt uudelleen.
MasterMagnumPlus_Monipuoliset jälkivarusteet -1

Joustopiikkiäkeiden lisävarusteet

Lisävarusteilla joustopiikkiäkeet voidaan räätälöidä käyttötarkoituksen ja olosuhteiden mukaisesti sopivaksi.
Master 700 648

Potila esite

Etsi lähin jälleenmyyjä

KYSY LISÄTIETOJA

Täytä lomake, niin saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.