Tehokasta rehuntekoa

Ontojoen Koneasema Oy ajaa kahdella Kverneland 5087MN perhosella 1500 ha kesässä kahdella ajosilppurille sekä paalaimille.

Perhosniittomurskaimet

Aiemmin perhosniittomurskaimet olivat vain suurimpien pinta-alojen ja urakoitsijoiden työkoneita, mutta ei enää tänään. Niittokapasiteetti on yhä useamman korjuuketjun pullonkaula ja toisaalta kustannustehokkuuskin pitäisi olla kohdallaan. 
 
Perhosniittomurskaimet ovat keventyneet viidessä vuodessa merkittävästi ja kustannus työleveysmetriä kohden on muuttunut paljon kilpailukykyisemmäksi, joten kynnys perhosniittomurskaimen ostoon on valtavasti matalampi kuin aiempina vuosina.
 
Painon keveneminen mahdollistaa ajamisen entistä pienemmällä vetokoneella. Perhosen etuna on tasainen painonjakauma traktoriin, helppo hallittavuus ja valtava kapasiteetti.

Kverneland on uudistanut nostolaitekiinnitteistä perhosniittomurskainmallistoa uudella Race Suspension kevennyksellä, joka on nimensä mukaisesti saanut inspiraationsa kilpa-autojen pyöränripustuksista. Ratkaisu on nykyisin saatavilla ainoastaan 10m leveässä 53100MT mallissa.

5087MN perhosniittomurskain

5087_mn_648px_17
Kvernelandin uusi huippukevyt 5087MN perhosniittomurskain nailonsormilla on ideaaliratkaisu pienemmille traktoreille  kuitenkaan niittoleveydestä tinkimättä. Perhosen rakenne edustaa perusmallia, mutta geometriassa ei ole tingitty vähääkään. Niittoyksiköt on ripustettu keskeltä, jotta niittoyksikkö pystyy seuraamaan maan pinnanmuotoja mahdollisimman symmetrisesti . Kevennys on toteutettu mekaanisilla, pikasäädettävillä kevennysjousilla, joilla saadaan välitön reagointi maanpinnan epätasaisuuksiin.

Niittopalkki on aito Kverneland, jossa on sama rakenne, laakerit, pyöreät lautaset ja mahdollisuus varastoida kone pystyasennossa tukevasti alle taittuvien varastojalasten varassa. 5087MN työleveys on 8,7m.

Kevyt 5087MN perhosniittomurskain noudattaa samaa mekaanista runkorakennetta kuin niittävät perhoset sekä 2800-sarjan niittokoneet ja 3200-sarjan niittomurskaimet nailonsormilla. Koneilla on yhteinen periaate kevennyksessä ja rungon ripustuksissa, joten samaa näköä on havaittavissa. Tällä tavoin valmistajan on mahdollista saavuttaa suurempi valmistussynergia, joka näkyy testattuina rakenteina ja parempana varaosien saatavuutena viljelijälle. Yhteisten rakenteiden tavoitteena on valmistaa kilpailukykyisesti koneita, joiden arvo säilyy vuodesta toiseen.

5087_mn_648px_6
5087_mn_648px_11
Kverneland suosittelee 5087MN perhosen käyttöön vähintään 160hp traktoria, joten suuri niittoteho ei enää vaadi traktorivalmistajien suurimpia malleja.
 
Koneen keveys perustuu pitkälti nailonsormiin. Kvernelandin nailonsormet ovat kulutuskestäviä ja nailonsormilla varustettuja koneita on myyty tasaisesti jo vuosien ajan. Nailonsormilla voidaan niittää useita satoja hehtaareja ilman vaihtotarvetta. Alkuperäinen nailonsormi taipuu pois tieltä esteen sattuessa, mutta säilyttää hyvin muotonsa.
 
5087MN on siis isojen tilojen kevyt niittomurskain, jolla voidaan huoletta ajaa satoja hehtaareja vuodessa.
Tieajossa niittoyksiköt käännetään yli 90 astetta ylöspäin, jolloin koneen painopiste on mahdollisimman lähellä traktorin keskilinjaa. Myös pystyasennossa varastonti on niittopalkin uuden laakeroinnin myötä mahdollista, joten kone ei vaadi paljon varastotilaa.
 
5087MN niittomurskaimeen on mekaanisen kevennyksen lisäksi saatavilla hydraulinen kevennyksen säätö. Tällöin koneen kevennystä voidaan säätää hytistä niiton aikana. Tämä on perusteltua esimerkiksi kosteissa tai pehmeissä paikoissa, joissa koneen törmäysriski saattaisi olla tavanomaista suurempi.
5087_mn_648px_21

5087_mn_648px_20

Koneen hydrauliset toiminnot ovat hyvin yksinkertaisia. Molemmille niittolohkolle on oma kaksitoiminen hydraulilohko, jolloin kuljettaja voi käyttää kumpaakin niittoyksikköä toisistaan riippumatta. Lisävarusteena on koneeseen on saatavilla sähköinen esivalinta, jolloin lohkoja voidaan käyttäät yhdellä kaksitoimisella lohkolla. Sähkökatkaisijalla valitaan kumpi puoli nostetaan vai nostetaanko molemmat.
 
Pienillä lohkoilla moni viljelijä arvostaa suurta limitystä etu- ja takakoneen välillä, koska lohkojen reunat muodostavat suuremman osan pinta-alasta. Tällöin reilusta limityksestä on hyötyä ja etukoneeksi on hyvä valita 3336FT, jonka työleveys on 3,6m. Tällöin koneiden limitys on noin 80cm molemmilla puolilla ja tämä mahdollistaa kohtuullisen jyrkät käännökset, ennen haukien syntymistä. Limitys vähentää peruuttelua päisteissä, kun ainoastaan kulmaa pyöristettäessä lohkon nurkissa tarvitsee kerran peruuttaa. Loppulohko sujuu vain eteenpäin ajaessa kaarteista huolimatta ja luokoa syntyy nopeasti.

Ontojoen Koneaseman niittoa

Ontojoen Koneasema Oy niittää Sotkamon ja naapurikuntien alueella yhteensä 1500ha kesässä kahdella Kverneland 5087MN perhosella. Vanhempi yhdistelmä on toista kesää töissä ja uudempi aloitti keväällä 2020. 

Vanhemman yhdistelmän etukone on Kverneland 3632FT, jossa on työleveyttä 3,2m. Uudemmassa yhdistelmässä on uusi 3336FT etuniittomurskain, työleveydeltään 3,6m. 

Yrittäjän, Matti Moisasen mukaan leveämpi etukone on mukavampi pienillä peltolohkoilla, joissa on paljon käännöksiä ja mutkia, koska leveän etukoneen limitys on nini paljon leveämpi takakoneen kanssa, ettei niittämättömiä haukia ihan pienissä käännöksissä pääse syntymään.

 

5087MN perhosniittomurskaimen pariksi sopii oikein hyvin 3,2m etuniittomurskain. Leveämpää 3,6m etukonetta käytettäessa on kuitenkin mahdollista tehdä kohtuullisen tiukkoja kaarteita ennen niittämättömien raitojen syntymistä suuremman limityksen ansiosta.
5087MN niittomurskain käyttää samaa Kvernelandin niittopalkkia kuin kaikki muutkin niittomurskaimet.
Kahden ripustuskohdan ansiosta niittoyksikköä voidaan käyttää myös tavanomaista kapeamman etuniittomurskaimen kanssa. 
5087MN niittomurskaimissa on sekä karhotinpellit, että levälleenniittoon soveltuvat siivekkeet vakiona.
Päisteissä kone nostetaan ylös kahdella hydrauliikkalohkolla. Lisävarusteena koneeseen on saatavilla sähköinen esivalintakatkaisin, jolloin traktorilta tarvitaan vain yksi hydraulilohko.

53100MT perhosniittomurskain

Kverneland 53100MT Vario niittomurskaimen varaan lasketaan isoimmat niittoalat, mitä traktorikiinnitteisellä perhosella on ylipäänsä mahdollista niittää kaudessa. Koneen kapasiteetti perustuu 10m työleveyteen, mutta lisäksi myös muihin ominaisuuksiin. Koneen uusi rakenne on 150kg keveämpi kuin edellisen sukupolven malli 9 metrin työleveydellä. Tämän lisäksi 53100MT Vario perhonen on erittäin joustava hyvin erilaisissa olosuhteissa.

53100_mt_648px_10

53100_mt_648px_11

53100MT Varion joustavuus perustuu mm. Vario-toiminnallisuuteen. Vario mahdollistaa niittoyksiköiden siirron sivusuunnassa 400m sisään- ja ulospäin, jolloin työleveys muuttuu yhteensä 800mm leveimmän ja kapeimman asetuksen välillä. Pienemmillä peltolohkoilla sivusiirtoa pidetään ensimmäisillä niittokierroksilla kapeimmalla asetuksella lohkoa kierrettäessä, jolloin ainoastaan kulmaa pyöristettäessä tarvitsee peruuttaa. Tämän jälkeen ajetaan vain eteenpäin ja suorilla voidaan hyödyntää täyttä 10m työleveyttä.

53100MT perhosniittomurskain on ISOBUS ohjattu kone. Kevennystä eli maan pintapainetta säädetään hytistä. Samoin päisteajon asento voidaan määritellä kasvuston mukaan. Matalassa kasvustossa niittoyksiköitä ei tarvitse nostaa kovin ylös, jolloin kone nousee päisteasentoon ja laskee takaisin niittoon nopeasti. Kone nostaa ensin niittoyksikön ja nostaa sitten kantavaa vaakapalkkia ylöspäin päisteasentoon. Niiton taas alkaessa palkki laskeutuu ensin vaakatasoon ja niittoyksikkö laskeutuu maahan koko niittoleveydellään.

53100_mt_648px_8

53100_mt_648px_19

Toinen kapasiteettia parantava ominaisuus on Race Car Suspension eli niittoyksiköiden nelivarsiripustus, joiden välityksellä niittoyksiköt on symmetrisesti kytketty jäykkään kantavaan vaakapalkkiin. Ratkaisu on hyvin poikkeuksellinen ja sillä saavutetaan hämmästyttävät liikevarat ja täysin symmetrinen maan pinnanmuotojen seuranta koko niittoyksikön leveydeltä. Eleetön maanpinnan seurantakyky vähentää huomattavasti vetotraktoriin kohdistuvaa rasitusta, minkä vuoksi ajo on mukavampaa ja ajonopeuttakin voidaan pitää korkeana. Niittoyksiköillä on työasennossaan 300mm alaspäin ja 400mm ylöspäin liikevaraa ja kallistusvara on reunasta reunaan 30 astetta.

53100_mt_648px_39

Perhosen ajotoiminnallisuudet ovat ohjelmoitavissa myös traktorin kahvaan, traktori tukee tälläista toimintoa. Käytännön kokemusten perusteella edellisen sukupolven perhosniittomurskaimeen verrattuna Kvernelandin 53100MT kapasiteetti on kymmeniä prosentteja parempi, vaikka työleveysden ero on vain metrin. Suurentuneen kapasiteetin mahdollistaa kevennyksen, sivusiirron, hallinnan ja koneen omapainon yhteisvaikutus.

Kverneland kehittää myös GEOMOW ominaisuutta, jossa kone nostaa  etu- ja takayksiköt päisteessä automaattisesti GPS signaalin avulla välttäen päällekkäinajoa. Ominaisuus säätää myös koneen työleveyttä kaarteissa sivusiirron avulla. GEOMOW ominaisuus on päivitettävissä kaikkiin 53100MT perhosniittomurskaimiin. Toiminto vaatii GPS antennin sekä lisenssin Section Control ISOBUS ohjaimelle  ja perhoselle. Uudessa koneessa ns. demolisenssi toimii 24h työtuntia kaikilla ominaisuuksilla.

53100_mt_648px_42
53100_mt_648px_23
Perhosen murskainpellin etu- ja takareunaa voidaan säätää erikseen niittoyksiköiden sisäreunoilta kasvuston ominaisuuksien mukaan. Semi-Swing murskainroottori puolikiintein terässormin on käytännössä kulumaton. Suomeen koneet toimitetaan 60mm liukujalaksilla, joilla saadaan optimaalinen sängenpituus.
 
53100MT perhosissa on vakiona Flip Over laajalevityssiivet, jotka ovat vaihdettavissa levälleenniitosta karhotusasentoon ja takaisin kahdessa minuutissa ilman työkaluja. Ratkaisu perustuu teleskooppirakenteisiin karhotinpelteihin. Ne siirretään ensin kokonaan sivuun pikakiinnitystoiminnon avulla, jolloin koneen takaosan pelti käännetään ympäri ja lukitaan paikalleen. Näin laajalevityssiivet ovat käytössä. Urakoitsijat käyttävät laajalevityssiipiä ajoitusvälineenä siitä riippuen, miten nopeasti rehu aiotaan korjata niiton jälkeen, jotta rehu olisi kuivanut sopivasti laadun kannalta.
 
Kverneland 53100MT BX eli mattokarhottimella varustettu perhosniittomurskain tulee markkinoille kaudelle 2020. BX karhotin lisää koneen painoa vain 600kg, jolloin koko yhdistelmän paino on 3600kg.

Videot 53100MT perhosesta

Katso videoita Kverneland 53100MT perhosniittomurskaimesta. Ensimmäinen video kertoo perhosen takayksikön ominaisuuksista ja kevennyksestä.

Seuraavat videot näyttävät BX-mattokarhottimen toimintaa ja pikakiinnityksen käyttöä.

 

 

 

 

 

53100MT perhonen taittuu taakse traktorin taakse kuljetusasentoon.
53100MT perhosen kanssa sopii parhaiten 3336FT etuniittomurskain, jolloin perhosesta saadaan täysi työleveys hyödyksi.
Race Car Suspension niittoyksikön nelivarsiripustus sekä hydraulinen sivusiirto parantavat koneen kapasiteettia. Kone sopii sekä pienille että suurille lohkoille, ja peruuttelemisen tarve on erittäin pieni.
Nelivarsiripustus hinaa niittoyksikköä symmetrisesti, jolloin laukaisuherkkyys ja maan pintapaine ovat aivan samat niin niittoyksikön traktorin puolella kuin ulkoreunallakin. Pystyliikevara on 700mm ja kallistusvara 30 astetta.
Suuremmilla lohkoilla sivusiirrosta ja työleveydestä saadaan kaikki irti, jolloin työsaavutus nousee yli 10 hehtaariin tunnissa.
Illan tullen onkin koko seutu niitetty ja karhotinmiehellä on töitä odottamassa.
background

Käyttäjän käsikirjat

background

Tekniset tiedot 5087MN

background

Tekniset tiedot 53100MT

Löydä lähin jälleenmyyjä

Kysy lisätietoja

Täyttämällä viereisellä lomakkeella saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.