Kverneland ED

ED paluuaura, se järeä tappisäätöinen Kverneland.

Paluuaurat

Nostolaitekiinnitteiset paluuaurat ovat 3 - 7 -siipisiä. Mallistoista löytyy Auroja sekä portaattomalla työleveyden säädöllä, että tappisäätöisenä. Suomeen tuotavissa auroissa on aina lehtijousilaukaisu, HD-jousilehdin. 2500S iPlough on ISOBUS ohjattu aura.

150S

150 S on kevyt ja tukeva paluuaura ja suunnattu intensiiviseen käyttöön pienille ja keskisuurille maatiloille. Auraa on saatavilla 3-5 siipiparilla. Auran kääntörunko on uutta mallia ja mitoitettu 150 hv traktoreille. Kääntöakseli on halkaisijaltaan 110 mm ja valmistettu erikoislämpökarkaisumenetelmällä parhaan kestävyyden varmistamiseksi. 150 S malleissa on legendaarinen huoltovapaa lehtijousilaukaisu, ojakset laukevat toisistaan riippumattomasti.

150_s_648px_14

150S ominaisuudet

150_s_648px_5
 • Alhainen nostotehon tarve, kevyt vetää
 • Helppo säätää ja hallita: 1. viilun leveys säätyy auran työleveyttä ja suuntausta muutettaessa
 • Hydraulinen 1. viilun leveyden säätö ja hydraulinen työleveyden muuttaminen lisävarusteina
 • Automaattinen ja huoltovapaa lehtijousilaukaisulaite
 • Portaittain muutettava työleveys: 30 - 45 cm (12”-18”)
 • Laaja valikoima varusteita
 • Helppo sovittaa eri traktoreille ja rengaskokoihin
 • Lämpökäsitellyt rakenteet koko aurassa

150S Variomat

150S Variomat on perustuu samaan runkoratkaisuun kuin 150S, mutta Variomat malli on varustettu hydraulisella työleveyden säädöllä. 150S sarjan aurat edustavat runkorakenteeltaan uudempaa sukupolvea, jossa kääntöpäässä oleva sivuliuku on korvattu vinosuunnikasrakenteella, jonka avulla säädetään auran ensimmäisen viilun leveys. Vinosuunnikasrakenteen erikoisuutena on pieni joustoefekti, mikä suodattaa hiukan traktoriin aurasta päin kohdistuvaa tärinää kynnettäessä.

150_s_variomat_648px_20
150_s_variomat_648px_19
150 S Variomat mallin ensimmäisen viilun leveyden säätö on auran työleveyden säädöstä erillinen hydrauliikan toiminto. Käytännössä työleveyttä muutettaessa ensimmäisen viilun leveys on säädettävä erikseen toisella hydraulilohkolla. Lisävarusteena 150 S Variomat malliin on kuitenkin saatavilla hydrauliventtiili, mikä mahdollistaa ensimmäisen viilun leveyden säädön yhdessä työleveyden säädön kanssa yhtäaikaisesti. Samalla auraan myös jää mahdollisuus säätää pelkkää ensimmäistä viilua, jos aura esimerkiksi vaihdetaan leveämpään traktoriin, jolloin ensimmäinen viilu tulee säätää traktorin mukaisesti kohdalleen.

150S Variomat ominaisuudet

 • Alhainen nostotehon tarve, kevyt vetää
 • Variomat portaattomasti säädettävä työleveys
 • Hydraulinen 1. viilun leveyden säätö
 • Automaattinen ja huoltovapaa lehtijousilaukaisulaite
 • Laaja valikoima varusteita
 • Lämpökäsitellyt rakenteet koko aurassa
 • Helppo sovittaa eri traktoreille ja rengaskokoihin

Auroille joiden ojasväli on 100 cm, lisätään painoon 15 kg/siipipari. (Paino ilmoitettu 85 cm ojasvälille) 5 siipistä auraa saatavilla vain 85 cm ojasvälillä.

150_s_variomat_648px_14

ED

Kverneland ED on vankkarakenteinen heavy duty -aura keskiraskaille ja raskaille maille, jossa on portaittain säädettävä viilunleveys. ED-malliin voidaan valita kääntörunko 200 tai 300 siipimäärästä riippuen. Kääntörungon koko tarkoittaa mitoitettua maksimihevosvoimaa. 200 kääntörungolla varustettujen aurojen runko on 100 x 200 mm putkipalkki ja 300 kääntörungolla varustettujen aurojen runko on 120 x 200 mm.
Kverneland ED on sopiva viljelijälle, joka haluaa auralta maksimaalista lujuutta, mutta ei näe peltolohkojen säännöllisyyden tai lohkokoon vuoksi lisäarvoa hydraulisella työleveyden säädöllä. Tällöin ED muodostaa järeän, mutta erittäin kilpailukykyisen vaihtoehdon, joka on Variomat auroja selkeästi edullisempi, tarvittaessa kuitenkin samassa järeysluokassa.

Kverneland ED-mallissa on automaattinen lehtijousilaukaisin. Kyntö sujuu keskeytyksettä myös kivisillä pelloilla. Laukaisulaite koostuu lujasta lehtijousipakasta, joka pitää auran terän maassa. Esteeseen osuessaan terä nousee ylös. Samalla nousevat myös leikkuri ja kuorinsiipi. Terä painuu takaisin maahan heti esteen ylitettyään. Pysähtyminen tai auran nostaminen ei ole tarpeen. Yhden tai useamman terän samanaikainen laukeaminen ei vaikuta muiden siipien laukaisuherkkyyteen.
ed_648px_20

ED ominaisuudet

ed_648px_1
 • Automaattinen ja huoltovapaa lehtijousilaukaisulaite
 • Lämpökäsitellyt rakenteet koko aurassa
 • Mahdollisuus asentaa pakkeri auran runkoon
 • Manuaalinen työleveyden säätö ojasten tappien paikkaa muuttamalla
 • Laaja valikoima varusteita
 • Avara ojasväli mahdollistaa tukkeutumattoman työn
Auroille joiden ojasväli on 100 cm, lisätään painoon 15 kg/siipipari.

ES

Kverneland ES on Suomen yleisin ja maailmanlaajuisesti eniten myyty paluuauramalli lukumääräisesti laskien. Järeällä 150 x 150 mm runkoputkella ja avaralla 85 cm tai 100 cm ojasvälillä varustettu ES-aura sopii kaikkiin käyttöolosuhteisiin. Aurassa on 200 kääntörunko. Kääntörungon koko tarkoittaa mitoitettua maksimihevosvoimaa.
ES-mallin erikoisuutena on myös poikkeuksellisen lyhyt rakenne, mikä tuo auran painon erittäin lähelle traktoria. Auran lyhyen rungon ja lämpökäsitellyn teräksen ansiosta ainevahvuudet ja rungon tuennat voidaan pitää maltillisina, jolloin aura erottuu edukseen keveästä rakenteestaan. Aura on silti erittäin järeä, sopiva 200 hp traktoreihin saakka.

Kverneland ES on varustettu automaattisella lehtijousilaukaisulaitteella. Kverneland ES mallissa on myös hydraulisesti säädettävä työleveys. Säätö voidaan tehdä ajon aikana säästäen aikaa ja varmistaen mahdollisimman tehokkaan ja taloudellisen kynnön olosuhteiden muuttuessa.
es_648px_11
es_648px_1
Viilun leveyttä voidaan säätää välillä 30-50 cm (12-20") per siipi. Viilun leveyden säätö käy yksinkertaisesti säätämällä rungon kulmaa vetopäähän nähden kyntöolosuhteiden mukaiseksi. Ensimmäisen viilun leveyden säätö tehdään erillisen hydraulisylinterin avulla.

Viilun leveyden säätö on parhaimmillaan tilanteessa, jossa halutaan kaventaa työleveyttä lohkon toista päätä kohti ajettaessa, jolloin lohkon kyntöjäljestä saadaan näyttävä.

Nykyisin ES auroissa on vakiona myös sekvenssiventtiili muistisylinterillä. Muistisylinteri kaventaa auraa käännettäessa ensin työleveyden kapeimpaan asentoon, kääntää auran alakautta ja palauttaa työleveyden samaan asetukseen.

Ensimmäisen viilun leveyden säätö on hydraulinen.

ES ominaisuudet

 • Automaattinen ja huoltovapaa lehtijousilaukaisulaite
 • Lämpökäsitellyt rakenteet koko aurassa
 • Mahdollisuus asentaa pakkeri auran runkoon
 • Työleveyden säätö rungon kulmaa muuttamalla
 • Laaja valikoima varusteita
 • Avara ojasväli mahdollistaa tukkeutumattoman työn
 • Ensimmäisen viilun leveydensäätö vanttiruuvilla tai hydraulisylinterillä
Auroille joiden ojasväli on 100 cm, lisätään painoon 15 kg/siipipari.
es_648px_13

EG

Kverneland EG -paluuaurat ovat nostolaitekiinnitteiset vaativan käyttäjän aurat. EG-mallistoa saa 3-6-teräisinä. EG on vahvistettu raskaiden ja vaativien kyntöolosuhteiden edellyttämällä tavalla. Ne sopivat sekä mitoitukseltaan, että ominaisuuksiltaan sinne, missä auralta odotetaan tavallista enemmän.

3-5 -teräisissä vakiomalleissa on 100 mm x 200 mm profiiliteräksestä valmistettu runkoputki ja 200-mallin kääntörunko. Järemmät 5-6 teräiset mallit ovat 300-mallin kääntörungolla, joissa runkoputken mitoitus on 120 x 200 mm. Rungon ja muiden osien oikea mitoitus takaa kestävyyden ja varmistaa huolettoman kynnön.
EG-malli on aito Variomat aura, jossa ensimmäinen viilu säätyy työleyden säädön mukaan yhtäaikaisesti. Portaaton Variomat-työleveyden säätö kattaa viilukohtaisesti 12" - 20" (30 cm - 50 cm) työleveydet. Auran kaikki terät voidaan kääntää hydraulisesti traktorin ohjaamosta käsin haluttua työleveyttä vastaavaan asentoon. Ensimmäinen viilu säädetään oikeaan leveyteen traktorin sisäraidevälin mukaisesti ensin. Tämän jälkeen kaikki terät säätyvät yhtä aikaa ensimmäisen viilun leveysasetus mukaan lukien. Tällainen säätömahdollisuus on mielenkiintoinen tilanteessa, jossa ajolinja halutaan sovittaa lohkon reunaan tasan siististi. Jotkut käyttävät Variomat säätöä myös esteiden kiertämiseen.

Kverneland EG_ aurassa on myös ns. muistisylinteri (5 - 6 -teräiset mallit). Ennen kääntöä muistisylinteri siirtää auran kapeimpaan asentoonsa automaattisesti. Käännön jälkeen sylinteri jälleen siirtää auran ennalta säädettyyn työleveyteensä. Näin auran vetorungon ja traktorin nostolaitteen rasittuminen vähenee merkittävästi. Lisäksi, auran kääntyessä alakautta, auralle jää enemmän tilaa kääntymiseen, ettei tukipyörä kosketa maata.
eg_648px_30

EG ominaisuudet

eg_648px_18
 • Variomat portaattomasti muutettava työleveys
 • Kestävä ja tukeva rakenne vaativaan käyttöön
 • Automaattinen ja huoltovapaa lehtijousilaukaisulaite
 • Laaja valikoima varusteita
 • Lämpökäsitellyt rakenteet koko aurassa
 • Muistisylinteri helppoon päistekääntöön vakiona kaikissa malleissa
Kverneland ES
Kverneland ES kääntöpää
Kverneland ED voi olla 200 pystytuella 4-5 siipisenä tai 300 pystytuella 5-6 siipisenä.
Kverneland EG on aito variomaattiaura, kuten EO:kin. Ensimmäinen viilun leveys säätyy muiden viilujen mukana.
Kverneland EG

EO

eo_648px_18-704826-edited

Kverneland EO on nostolaitekiinnitteinen on-land aura, jolla voidaan kyntää joko sängeltä ajaen tai normaalisti kyntövaossa ajaen. On-Land kynnössä on mahdollista ajaa tarpeen tullen vaikka paripyörillä varustetulla traktorilla.

EO-auroja saa 5-7 siipisenä, kääntöpää EO-malleissa on aina tyyppiä 300. 

Edut

 • Variomat - portaattomasti muutettava työleveys
 • Erityinen kääntörunko mahdollistaa ajon vaossa tai Onland asennossa
 • Kestävä ja tukeva rakenne vaativaan käyttöön
 • Auran kääntö tapahtuu tasapainoisesti kääntörungon kiinnityksen ansiosta
 • Automaattinen ja huoltovapaa lehtijousilaukaisulaite
 • Laaja valikoima varusteita
 • Lämpökäsitellyt rakenteet koko aurassa
 • Muistisylinteri helppoon päistekääntöön 

2500S - iPlough

Kverneland 2500S i-Plough® edustaa aivan uutta tekniikkaa kyntöauroissa. Aura on täysin ISOBUS yhteensopiva ja kaikki auran säädöt tehdään joko traktorin omalta ISOBUS näytöltä, tai Kvernelandin Tellus tai Tellus GO näytöltä. Aurassa on neljä anturia integroituna: kääntöakselilla, ensimmäisen viilun säätösylinterillä, sekä Variomat työleveyden säätösylinterillä ja tukipyörän hydraulisylinterillä.

Näiden neljän anturin avulla nähdään kyntösyvyys, ensimmäisen viilun leveys, koko työleveys, sekä auran kallistus, mikä riippuu luonnollisesti kyntösyvyydestä. Aura säädetään suoraan näytöltä.

Edut

 • Helppo ja nopea auran käyttö ja säätö ISOBUS näytön avulla
 • Lujatekoinen 120 mm x 200 mm runkoputki
 • Portaaton Variomat® viilunleveyden säätö 30-60 cm.
 • Huoltovapaa automaattilaukaisulaite
 • Kverneland luotettavat lämpökäsitellyt rakenteet koko aurassa
 • Avara ojasväli mahdollistaa tukkeutumattoman työn
 • Ojaskorkeus jopa 80 cm
 • 250 kääntörunko mahdollistaa malliston 280 hv asti
KV-2500-S-i-Plough-887.jpg

 

Löydä lähin jälleenmyyjä

background

Tekniset tiedot

background

Tekniset tiedot

background

Käyttäjän käsikirjat

Kysy lisätietoja

Täyttämällä viereisellä lomakkeella saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.