Kun kohtaat esteen

Väistä se

Aurojen ominaisuudet ja varusteet

Aurat voidaan varustella hyvinkin pitkälle käyttäjän tarpeitten mukaan.

Siipimallit

Suomeen Kverneland aurat tuodaan pääasiassa kahdella eri siipivariaatiolla. Yleisin on nro. 28 terässiipi, joka esiteltiin vuonna 2003 ja on sittemmin korvannut täysin siiven nro. 8.

Terässiivet lämpökäsitellään Kvernelandin omilla menetelmillä. Teräksen seosta ei tiedä kukaan, teräs toimitetaan pelkästään Suomesta, Ruotsista ja Norjasta, jotta teräksen ominaisuuksissa päästäisiin parempiin tuloksiin. Siipien lämpökäsittely on Kvernelandin jatkokehittelemä hiilikarkaisu, jossa siivet pidetään noin 12 tuntia vajaan 1000 asteen isopropanolikaasussa. Näin kaasumaisessa isopropanolissa oleva hiili kulkeutuu hitaasti teräkseen pinnasta käsin.

Mikäli lämpökäsittely kestäisi reilusti pitempään, siiven erityisen kova pinta ulottuisi syvemmälle teräkseen tai jopa läpi saakka. Siivestä tulisi kyllä kova ja kulutusta kestävä, mutta samalla joustamaton. Kiveen tai esteeseen osuminen aiheuttaisi siiven katkeamisen liian herkästi. Tämän vuoksi siipi jätetään keskeltä karkaisematta, jotta siipi säilyy edelleen joustavana, ja se kestää kivien aiheuttamat väännöt läpikarkaistua siipeä paremmin. Pinnastaan kova siipi kestää maan aiheuttamaa kulutusta. 

Kverneland testautti Suomessa uutta mustaa muovisiipeä erilaisilla tuentaratkaisuilla. Kaikki prototyyppivariaatiot selvisivät testistä hyvin ja sen perusteella Kverneland uudisti muovisiiven ja siipinro. 34 esiteltiin. Uusi musta muovisiipi perustuu samaan muotoiluun kuin terässiipi nro. 28, mutta siipi on etureunastaan korkeampi.

Terässiiven rintapala tulee siivestä nro. 8., kun muovisiiven nro. 34 rintapala tulee siivestä nro. 9.

body_28_648px_0

bodies_34_648px_1

Lämpökäsittely

heat_treatment_648px_6

Kverneland aurojen kaikki keskeisimmät komponentit on lämpökäsitelty. Esimerkiksi runkopalkin karkaisuun käytetään induktiokarkaisua, jossa palkki syötetään hitaasti sähkömagneettisten induktiokäämien lävitse. Näin jokainen kohta palkista tulee lämmitettyä yhtä kuumaksi, jotta karkaisun lopputulos olisi tasalaatuinen. Neljännen induktiokäämin jälkeen, teräspalkki on jo hehkuvan kuuma, jolloin se jäähdytetään nesteellä erittäin nopeasti, jolloin teräs karkaistuu.

Vasta tämän jälkeen runkopalkkiin porataan siipien asennusta varten reiät, jotta rei’istä saadaan varmasti mittatarkat. Karkaistun palkin poraaminen vaatii kuitenkin erikoisvälineet, jotta reiät saadaan aikaan karkaistuun palkkiin.

Ojakset karkaistaan myös. Koko ojasrakenne lämmitetään hitsauksen jälkeen hehkuvan kuumaksi ja jäähdytetään salamannopeasti osana teräksen karkaisuprosessia.

Kärjet ja vanteet karkaistaan myös kulutuskestävyyden parantamiseksi. Kuitenkin kärkien ja vantaiden kiinnityskohdast lämmitetään uudelleen, jotta kiinnityskohdasta saadaan joustava.

Lämpökäsittely näkyy asiakkaalle kahdella tavalla. Auran rakenteista voidaan tehdä sirommat omapainon keventämiseksi, jotta kyntäminen onnistuisi mahdollisimman pienellä traktorilla, rasituksella ja vähäisellä polttoainekulutuksella. Toinen lämpökäsittelyn etu on huomattavasti parantunut kulutuskestävyys. Näin aura säilyttää arvonsa vuosienkin kuluessa, eikä kulutusosia tarvitse vaihdella niin usein, mikä säästää aikaa ja kustannuksia viljelijältä.

heat_treatment_648px_17
heat_treatment_648px_7

Kääntörungot

headstocks_648px_15

Kääntörungot jaotellaan teholuokittain ja tämä teholuokka käy ilmi kääntörungon mallinumerosta. Yleisin kääntörunko on 200, joka löytyy niin ES kuin EG malleista.

150 kääntörunko on 150 S ja 150 S Variomat malleissa, ja suunnattu max 150 hv traktoreille. 

Isommissa EG malleissa sekä EO malleissa on käytössä kääntörunko 300, tehonsietoa max 300 hv traktoreille.

Kaikissa kääntörungoissa on järeä kääntöäkseli ja hydrauliikan letkujen läpivienti kääntöakselin keskeltä.

headstocks_648px_20
headstocks_648px_18

Lehtijousilaukaisu

Kvernelandin auroissa on markkinoiden varmatoimisin ja luotettavin laukaisulaite: automaattinen lehtijousilaukaisin. Sen ansiosta kyntö sujuu keskeytyksettä myös kivisillä pelloilla

Laukaisulaite koostuu lujasta lehtijousipakasta, joka pitää auran terän maassa. Esteeseen osuessaan terä nousee ylös ja samalla nousevat myös leikkuri ja kuorinsiipi. Terä painuu takaisin maahan välittömästi esteen ylitettyään. Pysähtyminen tai auran nostaminen ei ole tarpeen. Yhden tai useamman  terän samanaikainen laukeaminen ei vaikuta muiden terien laukaisulaitteen toimintaan.

AD
ES
150 S Variomat
PB

Löydä lähin jälleenmyyjä

Kysy lisätietoja

Täyttämällä viereisellä lomakkeella saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.