Uusi Kverneland 3336FT etuniittomurskain

3636FT menestystarina saa jatkoa!

Nostolaiteniittomurskaimet

Nostolaitekiinnitteiset niittomurskaimet vähentyivät väliaikaisesti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Nykyisin traktorien keskikoko on kasvanut ja nostolaiteniittomurskaimet ovat jälleen yleistyneet. Nostolaitekoneen etuna on edullinen hinta työleveysmetriä kohden. Suurin kapasiteetti saavutetaan yhdessä leveän etukoneen kanssa.

Kverneland on uudistanut nostolaitekiinnitteistä mallistoa uudella Race Suspension kevennyksellä, joka on nimensä mukaisesti saanut inspiraationsa kilpa-autojen pyöränripustuksista.

3200-sarjan nostolaiteniittomurskaimet

Kverneland 3200-sarjan niittomurskaimet ovat erityisen kevytrakenteisia, mikä tekee niistä sopivia pienempiin traktoreihin. Keveys johtuu osaltaan nailonsormisesta murskaimesta. Runkorakenne on samantyyppinen kuin 2800-sarjan niittokoneissa, 5000-sarjan perhosniittokoneissa ja 5087MN perhosniittomurskaimessa.
 
Valmistuksessa saavutetaan samankaltaisuuksien ansiosta synergiaetuja, mikä hyödyttää varaosatoimituksia. Toisaalta tekniikka on koeteltua. 3200-sarjan työleydet ovat 2,8m ja 3,2m, tehdastilauksena myös pieni 2,4m malli.

Nailonsorminen niittomurskain on kevein ja edullisin ratkaisu. Se ei vaadi suurta traktoria ja mahdollistaa silti hyvän kapasiteetin.
KV3232MN4-727849-edited
KV_3232_007-757910-edited
Niittoyksikkö on ripustettu keskeltä. Niittopalkki seuraa näin maan pinnanmuotoja symmetrisesti. Laukaisulaite on asennettu oikeaan nostovarren korvakkeeseen ja se sallii koneen väistämisen takaviistoon ylös, jotta este voidaan ylittää. Esteen ylityksen jälkeen kone palaa automaattisesti takaisin työasentoon.
 
Voimansiirto niittopalkille ja murskaimelle tuodaan niittopalkin päähän kulmavaihteen välityksellä. Kulmavaihteen kääntäminen mahdollistaa niittomurskaimen pyörittämisen joko 1000rpm tai 540rpm pyöritysnopeudella ilman lisävarusteita.
 
Tiekuljetusta ja varastointia silmällä pitäen niittoyksikkö nostetaan 3200-sarjan murskaimissa 125 astetta ylös, jotta painonjakauma traktorille olisi mahdollisimman keskellä.
Uutena mielenkiintoisena lisävarusteena 3200-sarjan niittomurskaimiin on saatavilla hydraulinen kevennyksen säätö. Tällöin hydraulisylinterin avulla voidaan säätää mekaanisen kevennysjousen kireyttä ajon aikana. Varuste on ihanteellinen ajettaessa esimerkiksi pehmeää suopeltoa ja lohkon laitaan tullessa, missä voi olla epätasaista.
 
Nailonpiikkinen murskainroottori on havaittu kestäväksi. Nailonpiikit ovat hyvin joustavia ja taipuvat esteeseen osumisen jälkeen takaisin alkuperäiseen asentoon. Kverneland on käyttänyt jo vuosia laadukkaita nailonsormia murskainroottoreissa ja alkuperäisillä nailonsormilla on hyvä maine viljelijöiden keskuudessa.
KvT_3228_MN_0008.jpg-780994-edited
Nostolaiteniittomurskain 3200MN on erinomainen pari etuniittomurskaimelle. Tällä yhdistelmällä saadaan hyvä niittoleveys kohtuullisella investoinnilla.
Niittoyksikkö on ripustettu keskeltä, jotta maan pinnanmuotojen seuranta olisi tarkkaa.
Kevennykseen on lisävarusteena saatavana hydraulinen säätö, jolloin kevennystä voidaan säätää ajon aikana.
Tieajossa 3232MN nosteaan 125 astetta pystyasentoon, jotta painonjakauma olisi mahdollisimman keskellä. Näin tieajossa nostovarsille kohdistuu tasainen rasitus.

3300-sarjan nostolaiteniittomurskaimet

Kverneland 3300-sarjan nostolaiteniittomurskaimet ovat maailmalla palkittuja innovaatioita hyödyntäviä uutuuskoneita suurille ja valtaville pinta-aloille. Race Car Suspension nimityksen mukaisesti toteutettu kevennys noudattelee rata-autoissa nähtyä nelivarsiripustusta.
 
Murskainroottorina on käytännössä kulumattomaksi havaittu Semi-Swing puolikiinteällä teknologialla. Malleja on kaksi, 3332MT 3,2m työleveydellä, sekä 3336MT Vario 3,6m työleveydellä sekä 40cm:n sivusiirto-ominaisuudella.
3332mt-3332mr-3336mt_648px_22
3332mt-3332mr-3336mt_648px_9
Race Car Suspension tarkoittaa neljän tukivarren ripustusta, jotka kannattelevat niittoyksikköä symmetrisesti keskeltä erillään koneen rungosta. Ratkaisu on hyvin erikoinen, sillä koneen muu rakenne on kokonaan jäykkä, mutta itse niittoyksikkö hivelee maata herkästi pinnanmuotoja mukaillen.

Esteeseen sattuessa niittoyksikkö väistää takaviistoon ylös ja Quattrolink nelivarsiripustus nostaa niittoyksikön maasta. Niittoyksikön kallistusvara on 30 astetta ja pystysuuntainen liikevara 700 mm eli työalue voi muuttua 300mm alaspäin ja 400mm ylöspäin normaalista niittokorkeudesta. Niittoyksikön kevennys, liikevarat ja väistämisherkkyys ovat samat koko koneen niittoleveydellä, myös traktorin puolella.
Quattrolink nelivarsiripustus kannattelee niittoyksikköä hydraulisylinterillä, johon on kytketty kaksi paineakkua. Kevennystä voi tämän ansiosta säätää suoraan traktorin hytistä ajon aikana. Maan pintapainetta pystyy seuraamaan suoraan painemittarista, jossa on valmiiksi värit selventämässä sopivaa kevennyspainetta.
 
3300-sarjan leveämmässä 3336MT-mallissa on ns. Vario ominaisuus, mikä tarkoittaa 400mm hydraulista niittoyksikön sivusiirtoa. Käytännössä sivusiirto mahdollistaa etu- ja takakoneen välisen limityksen säätämisen kaarteessa siten, että työleveys säilyy mahdollisimman suurena, eikä peltoon jää niittämättömiä raitoja.
 
Ratkaisu on toteutettu vaakasuuntaisen kannatinpalkin teleskooppirakenteella, jota siirretään liukupalojen varassa hydraulisesti. Sivusiirron ansiosta Kvernelandin 3336FT etuniittomurskaimen parina 3336MT Variolla saavutetaan lähes 7m:n työleveys.
3332mt-3332mr-3336mt_648px_3
3332mt-3332mr-3336mt_648px_18

3300-Sarjan niittomurskaimeen on lisäksi saatavilla pikavaihdettavat Flip-Over levityssiivet, joilla kone voidaan vaihtaa kahdessa minuutissa karhottavasta levälleen niittäväksi ilman työkaluja. Ratkaisulla voidaan säätää heinän kuivumisnopeutta, jotta heinä olisi sopivaa korjuuvaihetta varten.

Kaikissa 3300-sarjan koneissa on pikasäätöinen murskaimen vastapelti. Peltiä voidaan säätää sekä etu- että takareunasta, jotta murskaustapa sopii hyvin erityyppisille materiaaleille, kevyestä kenkäheinästä apilakasvustoon, nuoreen, märkään, pehmeään, tai vaikkapa vanhaksi kasvaneeseen kovakortiseen heinikkoon.

3336MT Vario niittomurskain seuraa maan pinnanmuotoja eleettömästi. Quattrolink ripustus kannattelee niittoyksikköä symmetrisesti keskeltä.
Päisteajossa 3300-sarjan niittomurskaimen vaakapalkki nousee 10-astetta, jotta saavutetaan riittävä nostokorkeus. Päisteen jälkeen vaakapalkki laskeutuu ensiksi työkorkeuteen ja sen jälkeen niittoyksikkö suoraan koko työleveydellään maahan.
Voimansiirto tuodaan niittopalkin päähän kulmavaihteen välityksellä. Niittoyksikön vasemmassa reunassa on karhottimen vastapellin etu- ja takareunan säätö erikseen.
Niittoyksikön kallistusvara on 30 astetta symmetrisesti, mikä on Race Car Suspension kevennyksen erityisominaisuus. Kevennys on yhtä herkkä koko työleveydellä.
3332MT on 3,2m leveä kevytrakenteinen kone. Koneessa on kuitenkin laippakiinnitys ripustukselle, jolloin limitystä etukoneen kanssa voidaan säätää. Tiellä kuljetusasento on pystössä, jotta painopiste olisi keskellä.

3300-sarjan etuniittomurskaimet

Kvernelandin 3300F-sarja täydentää Kvernelandin tuotetarjonnan etuniittomurskaimissa ja korvaa aiemman 3600-sarjan. Etuniittokoneet sisältävät kaikki tuottavuutta lisäävät ominaisuudet jo aiemmin julkaistuista 3300-sarjan murskaimista.
 
Kverneland etuniittomurskainten Prolink jousitus takaa tasaisen niiton, hyvän maanpinnan seurannan ja nopeasti reagoivan teräpalkin ja koko murskainyksikön törmäyssuojauksen. Kahdella kierrejousella toteutettu kevennys "hinaa" konetta varmistaen vakaan ja tarkan kulun. Jousitusjärjestelmällä saavutetaan suuret liikevarat: 25 cm maanpinnan tasosta alaspäin, 45 cm maanpinnan tasosta ylöspäin sekä 24° kallistusvara.
 
Kvernelandin etuniittomurskain on saavuttanut hyvän maineen  hintakilpailu- ja kevennysominaisuuksiensa vuoksi. Sitä käytetään laajalti perhosniittomurskainten parina, eikä se säikähdä isojakaan niittoaloja.
KV-3332FT-009-jpg-g1aoit9cjs

 

KV-3332FT-016-jpg-g1aojfabue

 

Teräpalkin suojana oleva ProLink jousituskonseptin erikoisuus on palkin etureunan nouseminen ylöspäin samalla, kun yksikkö väistää estettä taakse päin. Lisäksi niittoyksikön alkaessa väistämään estettä takaviistoon ylöspäin kevennysjousi kiristyy nostaen samanaikaisesti niittoyksikkö ylöpäin. Tästä seuraa esteiden aktiivinen, erittäin nopea väistö, mikä tekee etuniittomurskaimista erittäin miellyttävän niittää sekä pienentää vaurioriskiä merkittävästi.
 
Suomeen tuotavat 3300-sarjan etuniittomurskaimet varustellaan aiempaa korkeammilla 60mm:n jalaksilla ja Semi Swing terässormimurskaimilla. Uusi jalaskorkeus on optimaalinen Suomen niittokorkeuksia silmällä pitäen. Samalla terävahingot vähenevät.
 
Semi-Swing terässormimurskain on kiinteä murskainasennossa, mutta väistää vieraita esineitä. Normaalissa työssä murskainroottori on käytännössä lähes kulumaton ratkaisu.

Uusi 3300-sarjan etuniittomurskain eroaa edellisestä 3600-sarjan mallista seuraavilla ominaisuuksilla.

  • Sängen pituuden säätö on integroitu jousitukseen
  • Yksi jousituksen lukituskahva pysäköinnissä
  • Murskaimen vastapelti on pikasäädettävä sekä etu- että takareunastaan
  • Itsesäätyvät karhotinpellit
  • 4cm korkeampi maavara päistekäännöksissä
  • Nivelakselin uudistuneen voiteluratkaisun ansiosta rasvausväliä on voitu pidentää
  • Uudet FlexProtect sivusuojat mahdollistavat hydraulisen sivusuojien noston lisävarusteena

Koneen ulkonäkö on  myös muuttunut. Voimansiirtolinjaa on päivitetty, jotta se on teknisesti sijoitettu järkevämmin edelliseen sukupolveen verrattuna.

Hämmästyttävää on kuitenkin se, että varsinainen kevennysrakenne ei ole muuttunut paljoakaan, eroja on suorastaan vaikea havaita paljaalla silmällä katsottaessa.

Tämä on helppo ymmärtää, sillä kevennyksen, niittopalkin ja murskainroottorin ominaisuudet ovat olleet asiakaspalautteen perusteella keskeisimpiä ominaisuuksia Kvernelandin eduksi.

KV-3336FT-003-jpg-g1aola62cc

 

KV-3332FT-0015-jpg-g1aojc1jdr

 

Murskaimen vastapellin etu- ja takareunan pikasäätö tulee kysymykseen tilanteissa, joissa halutaan optimoida murskainroottorin toimintaa heinäkasvuston ja olosuhteiden mukaisesti.

Apilakasvusto vaatii joissain tapauksissa huomattavasti erityyppisen murskauksen, kuin märkä, raskas ja vähän vanhaksi päässyt korkea heinikko. Joissain tapauksissa murskainroottorin toimintaa optimoidaan kasvuston keveyden mukaan siten, että kasvimassan virtaus murkainroottorin mukana olisi mahdollisimman hyvä, kun taas toisinaan keskitytään vain murskauksen tehokkuuteen.

Tämän vuoksi on perusteltua, että murskainpellin etu- ja takareunaa voidaan säätää erikseen. Pikasäätö antaa mahdollisuuden urakoitsijalle säätää konetta just on time lohkon laidassa, jolloin rehunkorjuu voidaan optimoida laadullisestikin asiakkaan kasvuston ja vaatimusten mukaan.

Karhotuspellit ovat niinikään pikasäädettävät, kuvassa vasemmalla. Jos kasvilaji tai kasvusto vaihtuu nopeasti lohkolta toiselle, jokainen säästetty minuutti auttaa tekemään tulosta viimeistä piirtoa myöten.

 

3336Ft etuniittomurskain on yleensä 53100MT perhosniittomurskaimen etukoneena. Listaykkösen, 5087MN kanssa 3336FT tuo reilut limitykset, jolloin käännöksissä ei synny haukia pienilläkään lohkoilla.
Tieajossa päätypellit nostetaan ylös, jotta koneen kuljetusleveys olisi mahdollisimman kapea. 
Koneen kevennys säädetään mekaanisilla kevennysjousilla. Jokaisessa väistöliikkeessä jouset kiristyvät ja nostavat koko niittoyksikön runkoa ylöspäin, mikä tekee koneen maanpinnan seurantakyvystä toimivan. 3300-sarjan koneissa sängen korkeuden säätö on integroitu jousitukseen.
3300-sarja on suunniteltu huoltoystävälliseksi. Etupaneeli avautuu ylös ja mahdollistaa helpon niittopalkin tarkistuksen ja huollon.

Löydä lähin jälleenmyyjä

background

Käyttäjän käsikirjat

background

Tekniset tiedot 3200-sarja

background

Tekniset tiedot 3300-sarja

background

Tekniset tiedot 3300-sarjan etukoneet

Kysy lisätietoja

Täyttämällä viereisellä lomakkeella saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.