<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223024504808695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Racecar Suspension niittomurskain?

Rehukoneita on kampanjassa vielä kesän niitoille

Nostolaiteniittomurskaimet

Nostolaitekiinnitteiset niittomurskaimet vähentyivät väliaikaisesti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Nykyisin traktorien keskikoko on kasvanut ja nostolaiteniittomurskaimet tulivat takaisin. Nostolaitekoneen etuna on edullinen hinta työleveysmetriä kohden. Parhaimmillaan kapasiteetti on oikeasti kova yhdessä leveän etukoneen kanssa.


Kverneland on uudistanut nostolaitekiinnitteistä mallistoa uudella Race Suspension kevennyksellä, joka on nimensä mukaisesti saanut inspiraationsa kilpa-autojen pyöränripustuksista. Yleisin nostolaitekiinnitteinen niittomurskain, joka on 3,2m työleveydeltään, on nimenomaan tällä kevennyksellä toteutettu. Sama ratkaisu tulee näkymään myös 3,6m leveässä mallissa, sekä 10metrin perhosniittomurskaimessa.

3200-sarjan nostolaiteniittomurskaimet

Kverneland 3200-sarjan niittomurskaimet ovat erityisen keveärakenteisia, mikä tekee niistä oikein sopivia pienempiin traktoreihin. Keveys johtuu osaltaan nailonsormisesta murskaimesta, mikä pudottaa painoa. Runkorakenne on samantyyppinen kuin 2800-sarjan niittokoneissa, 5000-sarjan perhosniittokoneissa ja 5087MN perhosniittomurskaimessa, mikä on helppo havaita selkeänä ripustuksen sukunäköisyytenä.

Valmistuksessa saavutetaan näin samankaltaisuuksien vuoksi synergiaetuja, mikä hyödyttää varaosatoimituksia. Toisaalta tekniikka on koeteltua. 3200-sarjan työleydet ovat 2,8m ja 3,2m, tehdastilauksena on myös pieni 2,4m malli.
Nailonsorminen niittomurskain on kevein ja edullisin ratkaisu. Se ei tarvitse suurta traktoria ja silti saadaan hyvä kapasiteetti.

KV3232MN4-727849-edited
KV_3232_007-757910-edited

Niittoyksikkö on ripustettu keskeltä. Niittopalkki seuraa näin maan pinnanmuotoja symmetrisesti. Laukaisulaite on asennettu oikeaan nostovarren korvakkeeseen, mikä sallii koneen väistämisen takaviistoon ylös, jotta este voidaan ylittää. Esteen ylityksen jälkeen kone palaa automaattisesti takaisin työasentoon.

Voimansiirto niittopalkille ja murskaimelle tuodaan niittopalkin päähän kulmavaihteen välityksellä. Kulmavaihteen kääntäminen mahdollistaa niittomurskaimen pyörittämisen joko 1000rpm tai 540rpm pyöritysnopeudella ilman lisävarusteita traktorin vaatimusten mukaan.

Tiekuljetusta ja varastointia silmällä pitäen niittoyksikkö nostetaan 3200-sarjan murskaimissa 125 astetta ylös, jotta painonjakauma traktorille olisi mahdollisimman keskellä.

Uutena mielenkiintoisena lisävarusteena 3200-sarjan niittomurskaimiin on saatavilla hydraulinen kevennyksen säätö. Tässä varusteessa hydraulisylinterin avulla voidaan säätää mekaanisen kevennysjousen kireyttä ajon aikana. Varuste on ihanteellinen, kun ajetaan esimerkiksi pehmeätä suopeltoa ja tullaan lohkon laitaan, missä voi olla epätasaista.

Nailonpiikkinen murskainroottori on havaittu kestäväksi. Nailonpiikit ovat hyvin joustavia ja taipuvat esteeseen osuessaan takaisin alkuperäiseen asentoon. Kverneland on käyttänyt jo vuosia laadukkaita nailonsormia murskainroottoreissa ja alkuperäisillä nailonsormilla on hyvä maine viljelijöiden keskuudessa.

KvT_3228_MN_0008.jpg-780994-edited
Nostolaiteniittomurskain 3200MN on erinomainen pari etuniittomurskaimelle. Niittoleveys on kilpailukykyinen kohtuullisella investoinnilla.
Niittoyksikkö on ripustettu keskeltä, jotta maan pinnanmuotojen seuranta olisi tarkkaa.
Vaikka kevennys on mekaaninen, lisävarusteena on saatavilla hydraulinen säätö, jolla kevennystä voidaan säätää ajon aikana.
Tieajossa 3232MN nosteaan 125 astetta pystyasentoon, jotta painonjakauma olisi mahdollisimman keskellä. Näin tieajossa nostovarsille kohdistuu tasainen rasitus.

3300-sarjan nostolaiteniittomurskaimet

Kverneland 3300-sarjan nostolaiteniittomurskaimet ovat maailmalla palkittuja innovaatioita hyödyntäviä uutuuskoneita suurille ja valtaville pinta-aloille. Race Car Suspension nimityksen mukaisesti toteutettu kevennys noudattelee rata-autoissa nähtyä nelivarsiripustusta, mistä jousitus on saanut myös nimensä.

Murskainroottorina on isojen pinta-alojen, käytännössä kulumattomaksi havaittu Semi-Swing puolikiinteällä teknologialla. Malleja on kaksi, 3332MT 3,2m työleveydellä, sekä 3336MT Vario, jossa on 3,6m työleveys, sekä 40cm:n sivusiirto-ominaisuus.

3332mt-3332mr-3336mt_648px_22
3332mt-3332mr-3336mt_648px_9

Race Car Suspension tarkoittaa neljän tukivarren ripustusta, jotka kannattelevat niittoyksikköä symmetrisesti keskeltä erillään koneen rungosta. Ratkaisu on hyvin erikoinen, sillä koneen muu rakenne on kokonaan jäykkä, mutta itse niittoyksikkö hivelee herkästi maata pinnanmuotoja mukaellen.


Esteen sattuessa niittoyksikkö väistää takaviistoon ylös ja Quattrolink nelivarsiripustus nostaa niittoyksikön maasta. Niittoyksikön kallistusvara on 30 astetta ja pystysuuntainen liikevara 700 mm eli työalue voi muuttua 300mm alaspäin ja 400mm ylöspäin normaalista niittokorkeudesta. Niittoyksikön kevennys, liikevarat ja väistämisherkkyys ovat samat koko koneen niittoleveydellä, myös traktorin puolella.

Quattrolink nelivarsiripustus kannattelee niittoyksikköä hydraulisylinterillä, johon on kytketty kaksi paineakkua. Kevennystä voi tämän vuoksi säätää suoraan traktorin hytistä ajon aikana. Maan pintapainetta pystyy seuraamaan suoraan painemittarista, jossa on valmiiksi värit selventämässä sopivaa kevennyspainetta.

3300-sarjan leveämmässä 3336MT-mallissa on ns. Vario ominaisuus, mikä tarkoittaa 400mm hydraulista niittoyksikön sivusiirtoa. Käytännössä sivusiirto mahdollistaa etu- ja takakoneen välisen limityksen säätämisen kaarteessa siten, että työleveys säilyy mahdollisimman suurena, eikä peltoon jää niittämättömiä raitoja.

Ratkaisu on toteutettu vaakasuuntaisen kannatinpalkin teleskooppirakenteella, jota siirretään liukupalojen varassa hydraulisesti. Sivusiirron ansiosta Kvernelandin 3636FT etuniittomurskaimen parina 3336MT Variolla saavutetaan lähes 7m:n työleveys. Jos puoliperhosella saavutetaan lähes 7m työleveys, ratkaisua voidaan pitää millä mittarilla tahansa erittäin kilpailukykyisenä.

3332mt-3332mr-3336mt_648px_3
3332mt-3332mr-3336mt_648px_18

3300-Sarjan niittomurskaimeen on lisäksi saatavilla pikavaihdettavat Flip-Over levityssiivet, joilla kone voidaan vaihtaa kahdessa minuutissa karhottavasta levälleen niittäväksi ilman työkaluja. Ratkaisulla voidaan säätää heinän kuivumisnopeutta siitä riippuen, miten nopeasti heinä ollaan tulossa korjaamaan, jotta saavutetaan oikean tasoinen kuivatus.

Kaikissa 3300-sarjan koneissa on pikasäätöinen murskaimen vastapelti. Pelto voidaan säätää sekä etu- että takareunasta, jotta murskaustapa on sopiva hyvin erityyppisille materiaaleille, kevyestä kenkäheinästä apilakasvustoon, nuoreen, märkään, pehmeään, tai vaikkapa vanhaksi kasvaneeseen kovakortiseen heinikkoon.

3336MT Vario niittomurskain seuraa maan pinnanmuotoja eleettömästi. Quattrolink ripustus kannattelee niittoyksikköä symmetrisesti keskeltä.
Päisteajossa 3300-sarjan niittomurskaimen vaakapalkki nousee 10-astetta, jotta saavutetaan riittävä nostokorkeus. Päisteen jälkeen ensin laskee vaakapalkki ja sen jälkeen niittoyksikkö suoraan koko työleveydelleen maahan.
Voimansiirto tuodaan niittopalkin päähän kulmavaihteen välityksellä. Niittoyksikön vasemmassa reunassa on karhottimen vastapellin etu- ja takareunan säätö erikseen.
Niittoyksikön kallistusvara on 30 astetta symmetrisesti, mikä on Race Car Suspension kevennyksen erityisominaisuus. Kevennys on symmetrinen ja yhtä herkkä koko työleveydellä.
3332MT on kapeampi ja keveämpi malli, 3,2m työleveydellä ja ilman hydraulista sivusiirtoa, mutta Quattrolink on laippakiinnityksellä vaakapalkissa jotta limityksen optimointi etukoneen mukaan on mahdollista. Tiellä kuljetusasento on pystössä, jotta painopiste olisi keskellä.

3600-sarjan etuniittomurskaimet

Kverneland etuniittomurskainten kelluva ripustus takaa tasaisen niiton, hyvän maanpinnan seurannan ja erinomaisen teräpalkin ja koko murskainyksikön törmäyssuojauksen. Kahdella kierrejousella toteutettu kevennys "hinaa" konetta varmistaen vakaan ja tarkan kulun. Ripustusjärjestelmällä saavutetaan suuri liikevara: 25 cm maanpinnan tasosta alaspäin ja 45 cm maanpinnan tasosta ylöspäin, sekä 24° kallistusvara.

Kyseinen niittomurskain on saavuttanut hyvän maineen  hintakilpailu- ja kevennysominaisuuksiensa vuoksi. Sitä käytetään laajalti perhosniittomurskainten parina, eikä se säikähdä isojakaan niittoaloja.

3600_ft_-_fn_-_fr_648px_15
3600_ft_-_fn_-_fr_648px_27

Teräpalkin suojana oleva Active Lift jousituskonseptissa erikoista on, että palkin väistäessä estettä taakse päin, palkin etureuna nousee samalla ylöspäin, mikä osaltaan pienentää törmäysriskiä. Lisäksi, kun niittoyksikkö lähtee väistämään takaviistoon ylöspäin, myös kevennysjousi kiristyy, mikä nostaa samanaikaisesti niittoyksikköä ylöspäin. Tästä seuraa esteiden aktiivinen, erittäin nopea väistö, mikä tekee etuniittomurskaimista erittäin miellyttävän niittää.

Suomeen tuotavat 3600-sarjan etuniittomurskaimet varustetaan aiempaa korkeammilla 60mm:n jalaksilla ja Semi Swing terässormimurskaimilla. Uusi jalaskorkeus on optimaalinen Suomen niittokorkeuksia silmällä pitäen. Samalla terävahingot vähenevät.

Semi-Swing terässormimurskain on kiinteä murskainasennossa, mutta väistää vieraita esineitä. Normaalissa työssä murskainroottori on käytännössä lähes kulumaton ratkaisu.

3600_ft_-_fn_-_fr_648px_15

3636FT erikoishinnalla?

Kvernelandin 3636Ft etuniittomurskain on yksi myydyimpiä niittomurskaimia. Siitä on nytkin rajoitettu erä kampanjahinnoiteltuna.
3636Ft etuniittomurskain on yleensä 53100MT perhosniittomurskaimen etukoneena. Kuvassa Kvernelandin 5090MT BX perhonen.
Tieajossa päätypellit nostetaan ylös, jotta koneen kuljetusleveys olisi mahdollisimman kapea. 3636FT koneellakin päästään 3,4m kuljetusleveyteen, vaikka työleveys on 3,6m.
Koneen kevennys säädetään mekaanisilla kevennysjousilla. Jokaisessa väistöliikkeessä jouset kiristyvät ja nostavat koko niittoyksikön runkoa ylöspäin, mikä tekee koneen maanpinnan seurantakyvystä toimivan.
3600-sarjan etuniittomurskaimien kallistusvara on 24 astetta ja pystyliikevara 700mm, eli 250mm työasennosta alaspäin ja 450mm ylöspäin. Kone ei näin sotke valmiita karhoja päisteajossa. Päisteessä kone nostetaan ylös koneen omalla hydrauliikalla.

Löydä lähin jälleenmyyjä

background

Käyttäjän käsikirjat

Kysy lisätietoja

Täyttämällä viereisellä lomakkeella saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.