<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223024504808695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Perhostellaanko?

Pienet perhoset ovat keveämpiä kuin koskaan

Nostolaiteniittomurskaimet

Nostolaitekiinnitteiset niittomurskaimet vähentyivät väliaikaisesti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Traktorien keskikoon kasvaessa nostolaitekiinnitteiset niittomurskaimet ovat kuitenkin palanneet ja viime vuosina perhosten lukumäärä on yleistynyt voimakkaasti. Perhosen etuna on tasainen painonjakauma traktoriin, helppo hallittavuus ja valtava kapasiteetti. Lisäksi perhosen hinta on koneen kapasiteettiin nähden aika hyvä.

Kverneland on uudistanut nostolaitekiinnitteistä mallistoa uudella Race Suspension kevennyksellä, joka on nimensä mukaisesti saanut inspiraationsa kilpa-autojen pyöränripustuksista. Yleisin nostolaitekiinnitteinen niittomurskain, joka on 3,2m työleveydeltään, on nimenomaan tällä ratkaisulla toteutettu. Sama ratkaisu tulee näkymään myös 3,6m leveässä mallissa, sekä 10metrin perhosessa.

3200-sarjan nostolaiteniittomurskaimet

Kverneland 3200-sarjan niittomurskaimet ovat erityisen keveärakenteisia, mikä tekee niistä oikein sopivia tavanomaista pienempiin traktoreihin. Keveys johtuu osaltaan nailonsormisesta murskaimesta, mikä pudottaa painoa. Runkorakenne on samantyyppinen kuin 2800-sarjan niittokoneissa, 5000-sarjan perhosniittokoneissa ja 5087MN perhosniittomurskaimessa, mikä on helppo havaita selkeänä sukunäköisyytenä. Valmistuksessa saavutetaan näin samankaltaisuuksien vuoksi synergiaetuja, mikä hyödyttää varaosatoimituksia. Toisaalta tekniikka on koeteltua. 3200-sarjan työleydet ovat 2,8m ja 3,2m, tehdastilauksena on myös pieni 2,4m malli.
KV3232MN4-727849-edited
KV_3232_007-757910-edited
Niittoyksikkö on ripustettu keskeltä, mikä mahdollistaa maan pinnanmuotojen symmetrisen seurannan. Laukaisulaite on asennettu oikeaan nostovarren korvakkeeseen, mikä sallii koneen väistämisen takaviistoon ylös, jotta este voidaan ylittää. Voimansiirto niittopalkille ja murskaimelle tuodaan niittopalkin päähän, kulmavaihteen välityksellä. Kulmavaihteen kääntäminen mahdollistaa niittomurskaimen pyörittämisen joko 1000rpm tai 540rpm pyöritysnopeudella ilman lisävarusteita traktorin vaatimusten mukaan. Niittoyksikkö nostetaan 3200-sarjan murskaimissa 125 astetta ylös, jotta painonjakauma traktorille olisi mahdollisimman keskellä.
Lisävarusteena 3200-sarjan niittomurskaimiin on saatvilla hydraulinen kevennyksen säätö. Käytännössä hydraulisylinterin avulla mekaanisen kevennysjousen kireyttä voidaan säätää suoraan ajon aikana traktorin hytistä.

Nailonpiikkinen murskainroottori on havaittu hyvin kestäväksi. Nailonpiikit ovat hyvin joustavia ja taipuvat esteeseen osuessaan takaisin alkuperäiseen asentoon. Kverneland on käyttänyt vuositolkulla laadukkaita nailonsormia murskainroottoreissa ja alkuperäisillä nailonsormilla on hyvä maine viljelijöiden keskuudessa.
KvT_3228_MN_0008.jpg-780994-edited
Nostolaiteniittomurskain 3200MN on erinomainen pari etuniittomurskaimelle. Niittoleveys on kilpailukykyinen kohtuullisella investoinnilla.
Niittoyksikkö on ripustettu keskeltä, jotta maan pinnanmuotojen seuranta olisi tarkkaa. Kaksi eri ripustuspistettä auttaa mukauttamaan niittomurskaimen etukoneen mukaan sopivaksi.
Vaikka kevennys on mekaaninen, lisävarusteena on saatavilla hydraulinen säätö, jolla kevennystä voidaan säätää ajon aikana.
Tieajossa 3232MN nosteaan 125 astetta pystyasentoon, jotta painonjakauma olisi mahdollisimman keskellä. Näin tieajossa nostovarsille kohdistuu tasainen rasitus.

3300-sarjan nostolaiteniittomurskaimet

Kverneland 3300 sarjan nostolaiteniittomurskaimet ovat uutta, maailmalla palkittuja innovaatioita hyödyntäviä uutuuskoneita suurille ja valtaville pinta-aloille. Race Car Suspension nimityksen mukaisesti toteutettu kevennys noudattelee rata-autoissa nähtyä nelivarsiripustusta, mistä jousitus on saanut myös nimensä. Murskainroottorina on isojen pinta-alojen, käytännössä kulumattomaksi havaittu Semi-Swing puolikiinteällä teknologialla. Malleja on kaksi, 3332MT 3,2m työleveydellä, sekä 3336MT Vario, jossa on 3,6m työleveys.
3332mt-3332mr-3336mt_648px_22
3332mt-3332mr-3336mt_648px_9

Race Car Suspension tarkoittaa neljän tukivarren ripustusta, jotka kannattelevat niittoyksikköä symmetrisesti keskeltä erillään koneen rungosta. Ratkaisu on hyvin erikoinen, sillä koneen muu rakenne on kokonaan jäykkä, mutta itse niittoyksikkö hivelee herkästi maata pinnanmuotoja mukaellen.


Esteen sattuessa niittoyksikkö väistää takaviistoon ylös ja Quattrolink nelivarsiripustus nostaa niittoyksikön maasta. Niittoyksikön kallistusvara on 30 astetta ja pystysuuntainen liikevara 700 mm eli työalue voi muuttua 300mm alaspäin ja 400mm ylöspäin normaalista niittokorkeudesta. Niittoyksikön kevennys, liikevarat ja väistämisherkkyys ovat samat koko koneen niittoleveydellä, myös traktorin puolella.

Quattrolink nelivarsiripustus kannattelee niittoyksikköä hydraulisylinterillä, johon on kytketty kaksi paineakkua. Kevennystä voi tämän vuoksi säätää suoraan traktorin hytistä ajon aikana. Maan pintapainetta pystyy seuraamaan suoraan painemittarista, jossa on valmiiksi värit selventämässä sopivaa kevennyspainetta.

3300-sarjan leveämmässä 3336MT-mallissa on ns. Vario ominaisuus, mikä tarkoittaa 400mm hydraulista niittoyksikön sivusiirtoa. Käytännössä sivusiirto mahdollistaa etu- ja takakoneen välisen limityksen säätämisen kaarteessa siten, että työleveys säilyy mahdollisimman suurena, eikä peltoon jää niittämättömiä raitoja. Ratkaisu on toteutettu vaakasuuntaisen kannatinpalkin teleskooppirakenteella, jota siirretään liukupalojen varassa hydraulisesti. Sivusiirron ansiosta Kvernelandin 3636FT etuniittomurskaimen parina 3336MT Variolla saavutetaan lähes 7m:n työleveys.
3332mt-3332mr-3336mt_648px_3
3332mt-3332mr-3336mt_648px_18

3300-Sarjan niittomurskaimeen on lisäksi saatavilla pikavaihdettavat Flip-Over levityssiivet, joilla kone voidaan vaihtaa kahdessa minuutissa karhottavasta levälleen niittäväksi ilman työkaluja. Ratkaisulla voidaan säätää heinän kuivumisnopeutta siitä riippuen, miten nopeasti heinä ollaan tulossa korjaamaan, jotta saavutetaan oikean tasoinen kuivatus.

Kaikissa 3300-sarjan koneissa on pikasäätöinen murskaimen vastapelti. Pelto voidaan säätää sekä etu- että takareunasta, jotta murskaustapa on sopiva hyvin erityyppisille materiaaleille, kevyestä kenkäheinästä apilakasvustoon, nuoreen, märkään, pehmeään, tai vaikkapa vanhaksi kasvaneeseen kovakortiseen heinikkoon.

3336MT Vario niittomurskain seuraa maan pinnanmuotoja eleettömästi. Quattrolink ripustus kannattelee niittoyksikköä symmetrisesti keskeltä.
Päisteajossa 3300-sarjan niittomurskaimen vaakapalkki nousee 10-astetta, jotta saavutetaan riittävä nostokorkeus. Päisteen jälkeen ensin laskee vaakapalkki ja sen jälkeen niittoyksikkö suoraan koko työleveydelleen maahan.
Voimansiirto tuodaan niittopalkin päähän kulmavaihteen välityksellä. Niittoyksikön vasemmassa reunassa on karhottimen vastapellin etu- ja takareunan säätö erikseen.
Niittoyksikön kallistusvara on 30 astetta symmetrisesti, mikä on Race Car Suspension kevennyksen erityisominaisuus. Kevennys on symmetrinen ja yhtä herkkä koko työleveydellä.
3332MT on kapeampi ja keveämpi malli, 3,2m työleveydellä ja ilman hydraulista sivusiirtoa, mutta Quattrolink on laippakiinnityksellä vaakapalkissa jotta limityksen optimointi etukoneen mukaan on mahdollista. Tiellä kuljetusasento on pystössä, jotta painopiste olisi keskellä.

3600-sarjan etuniittomurskaimet

Kverneland etuniittomurskainten kelluva ripustus takaa tasaisen niiton, hyvän maanpinnan seurannan ja erinomaisen teräpalkin ja koko murskainyksikön törmäyssuojauksen. Kahdella kierrejousella toteutettu kevennys "hinaa" konetta varmistaen vakaan ja tarkan kulun. Ripustusjärjestelmällä saavutetaan suuri liikevara: 25 cm maanpinnan tasosta alaspäin ja 45 cm maanpinnan tasosta ylöspäin, sekä myös 24° kallistusvara.
3600_ft_-_fn_-_fr_648px_15
3600_ft_-_fn_-_fr_648px_27
Teräpalkin suojana oleva Active Lift jousituskonseptissa erikoista on, että palkin väistäessä estettä taakse päin, palkin etureuna nousee samalla ylöspäin, mikä osaltaan pienentää törmäysriskiä. Lisäksi, kun niittoyksikkö lähtee väistämään takaviistoon ylöspäin, myös kevennysjousi kiristyy, mikä nostaa koko niittoyksikön runkoa ylöspäin. Tästä seuraa esteiden aktiivinen väistämiskyky, mikä tekee etuniittomurskaimista erittäin miellyttävän niittää. Suomeen tuotavat 3600-sarjan etuniittomurskaimet on aina varustettu 60mm:n jalaksilla ja Semi Swing terässormimurskaimilla.
3636Ft etuniittomurskain on yleensä 53100MT perhosniittomurskaimen etukoneena. Kuvassa Kvernelandin 5090MT BX perhonen.
Tieajossa päätypellit nostetaan ylös, jotta koneen kuljetusleveys olisi mahdollisimman kapea. 3636FT koneellakin päästään 3,4m kuljetusleveyteen, vaikka työleveys on 3,6m.
Koneen kevennys säädetään mekaanisilla kevennysjousilla. Jokaisessa väistöliikkeessä jouset kiristyvät ja nostavat koko niittoyksikön runkoa ylöspäin, mikä tekee koneen maanpinnan seurantakyvystä toimivan.
3600-sarjan etuniittomurskaimien kallistusvara on 24 astetta ja pystyliikevara 700mm, eli 250mm työasennosta alaspäin ja 450mm ylöspäin. Kone ei näin sotke valmiita karhoja päisteajossa. Päisteessä kone nostetaan ylös koneen omalla hydrauliikalla.

5087MN perhosniittomurskain

5087_mn_648px_17
Kvernelandin uusi huippukevyt 5087MN perhosniittomurskain nailonsormilla on ideaaliratkaisu pienemmille traktoreille tinkimättä kuitenkaan niittoleveydestä. Perhosen rakenne edustaa perusmallia, mutta geometriassa on otettu huomioon kaikki tarpeellinen. Niittoyksiköt on ripustettu keskeltä, jotta niittoyksikkö pystyy seuraamaan mahdollisimman symmetrisesti maan pinnanmuotoja. Kevennys on toteutettu mekaanisilla, pikasäädettävillä kevennysjousilla, millä saadaan välitön reagointi maanpinnan epätasaisuuksiin. Niittopalkki on aito Kverneland, jossa on sama rakenne, laakerit, pyöreät lautaset ja mahdollisuus varastoida kone pystyasennossa tukevasti alle taittuvien varastojalasten varassa. 5087MN työleveys on 8,7m.
Keveä 5087MN perhosniittomurskain noudattaa samaa mekaanista runkorakennetta kuin niittävät perhoset sekä 2800-sarjan niittokonee ja 3200-sarjan niittomurskaimet nailonsormilla. Niissä on yhteinen periaate kevennyksessä ja rungon ripustuksissa, joten sukunäköisyys on havaittavissa. Tällä saavutetaan isompi valmistussynergia, mikä näkyy testattuina rakenteina ja parempana varaosien saatavuutena viljelijälle. Yhteisten rakenteiden tavoitteena on valmistaa kilpailukykyisesti koneita, joiden arvo säilyy vuodesta toiseen.
5087_mn_648px_6
5087_mn_648px_11
Kvernelandin mukaan 5087MN perhonen tarvitsee vähintään 160hp traktorilta, mikä viittaa siihen, ettei traktorin tarvitse olla tehohirviö, jotta niittokapasiteetti on hyvä. Koneen keveys perustuukin pitkälti nailonsormiin. Kvernelandin nailonsormilla on hyvä maine ja nailonsormilla varustettuja koneita on myyty tasaisesti jo vuosien ajan. Alkuperäinen nailonsormi taipuu pois tieltä esteen sattuessa, mutta säilyttää hyvin muotonsa. Lisäksi alkuperäisten Kvernelandin nailonsormien kulutuskestävyys on hyvä. Jos laskettaisiin, että perhosniittokoneella niitettäisiin useampi sata hehtaaria vuodessa, koneella voi keskimääräin ajaa huoletta useamman vuoden, ennen kuin nailonsormet ovat kuluneet vaihtokuntoon. Siihenkin Kverneland tarjoaa järkevää pakettiratkaisua, jolloin taas niitetään lisää vuositolkulla. 5087MN on siis isojen tilojen kevyt niittomurskain, jolle voidaan huoletta laskea muutama sata hehtaaria jokaista kesää kohden.
Tieajossa niittoyksiköt käännetään yli 90 astetta ylöspäin, jotta koneiden painopiste on mahdollisimman lähellä traktorin keskilinjaa. Niinikään varastonti on niittopalkin uuden laakeroinnin myötä mahdollista pystyasennossa, joten varastotilaa ei neliöitä tarvita paljoa.

5087MN niittomurskaimeen on mekaanisesta kevennyksestä huolimatta saatavilla lisävarusteena hydraulinen kevennyksen säätö. Tällöin koneen kevennystä voidaan säätää hytistä niiton aikana. Tämä on perusteltua esimerkiksi kosteissa tai pehmeissä paikoissa, joissa koneen törmäysriski saattaisi olla tavanomaista suurempi.
5087_mn_648px_21
Koneen hydrauliset toiminnot ovat hyvin yksinkertaisia. Kummallekin niittolohkolle on oma kaksitoiminen hydraulilohko, jolloin kuljettaja voi käyttää kumpaakin niittoyksikköä toisistaan riippumatta. Lisävarusteena on tarjolla sähköinen esivalinta, jolloin lohkot toimivat yhdellä kaksitoimisella. Sähkökatkaisijalla määriellään, kumpi puoli nostetaan, vai nostetaanko molemmat.

Pienillä lohkoilla moni viljelijä arvostaa suurta etu- ja takakoneen välistä limitystä, koska lohkojen reunoja on vain kierrettävänä enemmän. Tällöin moni kommentoi, ettei reilusta limityksestä ole haittaa, ja ovat valinneet etukoneeksi 3636FT niittomurskaimen, jolla on 3,6m työleveys. Tällöin limitys on noin 80cm molemmilla puolilla, mikä sallii kohtuullisen jyrkät käännökset, ennen kuin haukia syntyy. Tämä vähentää peruuttelua päisteissä, kun ainoastaan lohkon nurkissa tarvitsee kerran peruuttaa, kun kulmaa pyöristetään. Loppulohko meneekin sitten vain eteenpäin ajaessa kaarteista huolimatta ja luokoa syntyy nopeasti.
5087_mn_648px_20
5087MN perhosniittomurskaimen pariksi sopii oikein hyvin 3,2m etuniittomurskain. Mikäli halutaan leveämpi esim. 3,6m etuniittomurskain, se kasvattaa etu- ja takakoneen limitystä, mikä sallii jo kohtuullisen tiukan kaarteen, ennen kuin niittämättömiä raitoja syntyy.
5087MN niittomurskaimessa on sama Kvernelandin niittopalkki kuin kaikissa muissakin niittomurskaimissa.
Niittomurskaimen kannatinpalkeissa on kaksi ripustuskohtaa niittoyksikölle, jos edessä sattuu olemaan tavanomaista kapeampi etuniittomurskain. Näin kone sopii pariksi myös 2,8m etuniittomurskaimelle.
5087MN niittomurskaimissa on sekä karhotinpellit, että leveälleenniittoon soveltuvat siivekkeet vakiona.
Päisteajossa kone nostetaan päisteasentoon saakka. Hydrauliikassa tarvitaan kummallekin niittoyksikölle oma hydrauliikan lohko. Lisävarusteena on sähköinen esivalintakatkaisin, jolloin tarvitaan vain yksi hydraulilohko traktorilta.

5300-sarjan perhosniittomurskaimet

53100_mt_648px_10
Kverneland 53100MT Vario niittomurskaimen varaan lasketaan isoimmat niittoalat, mitä traktorikiinnitteisellä perhosella on ylipäänsä mahdollista niittää kaudessa. Koneen kapasiteetti perustuu tietysti 10m työleveyteen, mikä vaatii edessäkin jo 3,6m niittomurskaimeen, mutta lisäksi muihin ominaisuuksiin. Koneen rakenne on 150kg keveämpi kuin edellisen sukupolven malli, jossa oli 9m työleveys. Tämän lisäksi 53100MT Vario perhonen on erittäin joustava hyvin erilaisissa olosuhteissa, mikä vähentää peruttamisen tarvetta huomattavasti.
53100MT Varion joustavuus perustuu lähinnä Vario-toiminnallisuuteen, jossa niittoyksiköitä voidaan siirtää sivusuunnassa 400mm sisään ja ulospäin, jolloin työleveys muuttuu yhteensä 800mm leveimmän ja kapeimman välillä. Pienillä peltolohkoilla sivusiirto pidetään ensimmäisillä niittokierroksilla täysin sisällä lohkoa kierrettäessä, jolloin kulmissa ainoastaan jyrkimmissä käännöksissä tarvitsee vain kerran peruuttaa taakse samalla, kun kulma pyöristetään. Tämän jälkeen ajetaan vain eteenpäin ja suorilla työleveys voidaan hyödyntää koko 10m leveydeltä. 
53100_mt_648px_11
53100_mt_648px_19
Toinen kapasiteettia parantava ominaisuus on Race Car Suspension eli niittoyksiköiden nelivarsiripustus, joiden välityksellä niittoyksiköt on symmetrisesti kytketty jäykkään kantavaan vaakapalkkiin. Ratkaisu on hyvin poikkeuksellinen ja sillä saavutetaan hämmästyttävät liikevarat ja täysin symmetrinen maan pinnanmuotojen seuranta koko niittoyksikön leveydeltä. Eleetön maanpinnan seurantakyky vähentää huomattavasti vetotraktoriin kohdistuvaa rasitusta, minkä vuoksi ajo on mukavampaa ja ajonopeuttakin voidaan pitää verrattain reippaana. Niittoyksiköillä on työasennossaan 300mm alaspäin ja 400mm ylöspäin liikevaraa ja kallistusvara on reunasta reunaan 30 astetta.
53100MT perhosniittomurskain on ISOBUS ohjattu kone. Kevennystä eli maan pintapainetta säädetään hytistä. Samoin päisteajon asento voidaan määritellä kasvuston mukaan. Matalassa kasvustossa niittoyksiköitä ei kannata nostaa kovin ylös, jolloin kone nousee päisteasentoon ja laskee takaisin niittoon nopeasti. Kone nostaa ensin niittoyksikön ja nostaa sitten kantavaa vaakapalkkia ylöspäin päisteasentoon. Niiton taas alkaessa palkki laskeutuu ensin vaakatasoon ja niittoyksikkö laskeutuu maahan koko niittoleveydellään.
53100_mt_648px_8
53100_mt_648px_39
Perhosen ajotoiminnallisuudet on ohjelmoitavissa myös traktorin kahvaan, jos toimintojen ohjelmointi on myös traktorin puolelta tuettu. Käytännön kokemusten perusteella edellisen sukupolven perhosniittomurskaimeen verrattuna Kvernelandin 53100MT kapasiteetti on kymmeniä prosentteja parempi, vaikka työleveys ei parane kuin metrin. Tämä tulee kevennyksen, sivusiirron, hallinnan ja koneen omapainon yhteisvaikutuksena.
Kverneland kehittää myös GEOMOW ominaisuutta, jossa GPS signaalin mukaan kone nostaa päisteessä etu- ja takayksiköt automaattisesti välttäen päällekkäinajoa. Samoin kaarteissa koneen työleveyttä säädetään sivusiirron avulla optimaaliseksi. GEOMOW ominaisuus on päivitettävissä kaikkiin 53100MT perhosniittomurskaimiin sitten, kun ominaisuus julkistetaan. Se vaatii GPS antennin, sekä ISOBUS ohjaimelle Section Control lisenssin ja perhoselle koneen oman lisenssin. Uudessa koneessa ns. demolisenssi toimii 24h työtuntia kaikilla ominaisuuksilla.
53100_mt_648px_42
53100_mt_648px_23

Perhosen murskainpellin etu- ja takareunaa voidaan säätää erikseen niittoyksiköiden sisäreunoilta kasvuston ominaisuuksien mukaan, jotta saadaan haluttu murskaustulos. Itse murskainroottori on muuallakin tuttu, käytännössä kulumaton Semi-Swing puolikiintein terässormin. Suomeen koneet toimitetaan 60mm liukujalaksilla, jotta saadaan helpoiten optimaalinen sängen pituus.

53100MT perhosissa on vakiona Flip Over laajalevityssiivet, jotka ovat vaihdettavissa leveälleenniitosta karhotusasentoon ja takaisin kahdessa minuutissa ilman työkaluja. Ratkaisu perustuu teleskooppirakenteisiin karhotinpelteihin. Ne siirretään ensin kokonaan sivuun pikakiinnitystoiminnon avulla, jolloin koneen takaosan pelti käännetään ympäri ja lukitaan paikalleen. Näin laajalevityssiivet ovat käytössä. Urakoitsijat käyttävät laajalevityssiipiä ajoitusvälineenä siitä riippuen, miten nopeasti rehu aiotaan korjata niiton jälkeen, jotta rehu olisi kuivanut sopivasti laadun kannalta.

Kverneland 53100MT BX, eli mattoperillä varustettu perhosniittomurskain tulee markkinoille kaudelle 2020. Näillä näkymin koneen paino tulee olemaan noin 3600kg, mikä on kohtuullisen kevyt, kun otetaan huomioon, että karhonsiirtomatot sisältyvät koneen massaan.

53100MT perhonen taittuu taakse traktorin taakse kuljetusasentoon.
53100MT perhosen kanssa sopii parhaiten 3636FT etuniittomurskain, jolloin perhosesta saadaan täysi työleveys hyödyksi.
Race Car Suspension niittoyksikön nelivarsiripustus sekä hydraulinen sivusiirto parantavat koneen kapasiteettia. Kone sopii sekä pienille että suurille lohkoille, ja peruuttelemisen tarve on erittäin pieni.
Nelivarsiripustus hinaa niittoyksikköä symmetrisesti, jolloin laukaisuherkkyys ja maan pintapaine ovat aivan samat niin niittoyksikön traktorin puolella kuin ulkoreunallakin. Pystyliikevara on 700mm ja kallistusvara 30 astetta.
Suuremmilla lohkoilla sivusiirrosta ja työleveydestä otetaan kaikki irti, jolloin työsaavutus nousee yli 10ha/h.
Illan tullen onkin sitten koko seutu niitetty, jolloin karhotinmiehellä on töitä odottamassa.

Löydä lähin jälleenmyyjä

background

Käyttäjän käsikirjat

Kysy lisätietoja

Täyttämällä viereisellä lomakkeella saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.