Kverneland 3400S

On-Land -kyntämisen uudet tuulet

Ominaisuudet

Kverneland 3400S edustaa Kvernelandin uutta aurasukupolvea. Sen innovatiiviset ratkaisut helpottavat käyttöä ja lisäävät auran monipuolisuutta, samalla auttaen pidentämään auran käytööikää ja huoltoväliä. Kverneland on periaatteessa EO -auran päivitetty malli, sitä, ja paljon, paljon muuta. Perusidea on sama kuin kuin EO:ssa, mutta koko aura, mukaan lukien ojas, kääntöpää ja tukipyörä on uusittu. Monilla innovatiivisilla ratkaisuilla on helpotettu auran kuljetusasentoon asentamista, ehkäisty auran tukkeutumista ja parannettu kuljetuisturvallisuutta sekä helpotettu esiaurojen säätöä, muun muassa.

On-land- kynnöllä on ilmeisiä hyötyjä vaossa kyntämiseen verrattuna. Hyvissä olosuhteissa kynnettäessä suurin traktorin aiheuttama tiivistyminen tapahtuu ylimmässä 20 senttimetrissä, samainen kerros jonka ura sitten kääntää. Näin ollen traktorin maata tiivistävä vaikutus saadaan hyvin pitkälti nollattua auran tekemällä muokkauksella. Pienenä varjopuolena on-land -auroissa on perinteisesti ollut se, että jotta aura saadaan kulkemaan on-land -asennossa, on siinä käytettävä ns. kaksinkertaista runkoa, jolloin auran paino nousee. Tämä on ollut ongelma etenkin perinteisellä kuljetuspyöräratkaisulla, kun kuljettaja ei viitsi mennä ulos siirtämään tukipyöriä kuljetusasentoon. Lisäksi aura on ollut traktoriin kiinteästi kytketty vipuvarren tavalla, mikä on johtanut jopa vaaratilanteisiin liikenteessä. Tästä johtuen auraa on kuljetettu maantiellä nostolaitteen varassa, joka luonnollisesti rasittaa nostolaittetta ja voi edesauttaa jopa rikkoontumista traktorin nostolaitteessa. Muun muassa näihin ongelmiin 3400S tarjoaa innovatiiviset ratkaisut, jotka helpottavat auran käyttöä, vähentäen samalla traktoriin ja kuljettajaan kohdistuvaa rasitusta ja vähentäen onnettomuusriskiä.

Kääntöpää

3400S -mallin auroissa on päivitetty kääntöpää, joka helpottaa kuljetusajoa. Kvernelandin innovatiivinen ratkaisu on kuljetusasennossa kääntyvä vetokarttu. Tämä tarkoittaa, että kun kuljetuslukko avataan, pääsee vetokarttu kääntymään akselin ympäri, parantaen täten auran seuraavuutta tiellä huomattavasti. Toisin sanoin päästään eroon vanhan mallisesta "vipuvarresta" joka on liikenteessä haastava hallita.

Kvernelanin innovatiivisen ratkaisun ansiosta kyntöaura seuraa traktoria kuljetusajossa perävaunun tavoin, lisäten huomattavasti kuljetusmukavuutta. Näin ollen auran auran kuljetusasennossa käyttäminen on mielekkäämpää, jolloin hinaustoimintoa tulee myös käytettyä. 
Tämä pidentää auran elinikää entisestään.

KV-3400-S-0187-jpg-g809vkfj6k

 

Ojas

Kvernelandin uusissa auramalleilla käytetään iPlough:sta tuttua, uutta ojasmallia. Uutta ojaksessa on se, ettei ojaksen varressa ole lainkaan hitsisaumoja, vaan koko ojas on muotoiltu profiiliputkesta. Ojas on luonnollisesti karkaistu juuri oikeissa määrin, antaen täten juuri sen lujuuden ja sopivan jäykkyyden yhdessä keveyden kanssa, joita huippuluokan ojakselta sopii odottaakin.

Uusi ojasmalli estää virtaviivaisen muotonsa myötä tehokkaasti myös tukkeutumista, myös kevyillä ja runsasolkisilla mailla. Lisäksi uusi ojasmalli on 80cm, kun se perinteisissä malleissa on 70cm. Tämä on myös omiaan lisäämään auran läpäisevyyttä ja ehkäisemään tukkeutumista.

Toinen tärkeä ominaisuus uuden mallisarjan auroissa ovat esiaurat keskitetyllä säädöllä. Tämä ominaisuus helpottaa esiaurojen säätöä olosuhteiden mukaan huomattavasti. Esiaurat tekevät agronomisesta näkökannasta aina paremman lopputuloksen kuin kuorimet. Niiden säätö on perinteisillä pulteilla ja muttereilla hankalaa, mutta tämä asia helpottuu uusilla esiauroilla.

Myös ojasten laukaisuherkkyden säätö on helpottunut uusissa malleissa huomattavasti. Uusissa auramalleissa lisäjäykkyyden savuttamiseksi voidaan lisätä jopa kaksi lehtijousta ojasta kohden, pelkästään paria siipimutteria löysäämällä. Näin ollen laukaisuherkkyytäkin on helppo säätä eri peltolohkojen ja ominaisuuksien välillä.

 
KV-Skimmers-Central-Adjust-6789-JPG-g82oas2oyk

 

Tukipyörä

Kvernelandin uusiin auramalleihin saa iPloughista tutun tukipyörän, joko hydraulisilla tai mekaanisilla säädöillä. Suomeen toimitettavissa 2300S auroissa pyörä on kooltaan 280/60-15.5 ja 3300S auroissa 420/55-17 -tukipyörä. Parempi maan pinnan seuraaminen märissäkin oloissa.

Uusi tukipyörä kääntyy ns. ulkokautta, eikä enää ylös-alas -liikkeellä kuten ennen. Näin ollen pyörä roikkuu aina suoraan alaspäin, eikä enää pääse jumittumaan kulumisen tai lian kertymisen ansiosta. Myös kuljetusajoon siirtyminen on uudella tukipyörällä helpompaa, ei tarvitse kuin kääntää aura perhosasentoon ja laskea se kuljetuspyörän varaan.

Hydraulinen tukipyörä mahdollistaa, paitsi työsyvyyden säätämisen ajon aikana, myös auran etu- ja takapään eriaikaisen nostamisen ja laskemisen päisteen reunassa. Näin ollen päästään vihdoinkin eroon "jäniksenkoloista" ja saadaan nostolaiteaurallakin tehtyä tasaiset päisteen reunat. Lisäksi voidaan ojanpuoleinen, pellon viimeinen, vesivako tehdä matalammaksi, jolloin enää ei tarvitse tallata peltoa liian aikaisin keväällä, jotta vesivaot ja epätasaisuudet saadaan tasattua. Tämä säästää maan rakennetta sekä poistaa ylimääräisen työvaiheen. Tämä lisää jatkossa pellon tuottavuutta sekä madaltaa kustannuksia!

KV-3400-S-0187-jpg-g809vkfj6k

 

Tekniset tiedot

Malli Ojasväli cm Kääntöpää Ojastyyppi Työleveys / ojas cm Ojaskorkeus cm Siipien lukumäärä
3400 S 85 No 300 Auto-reset 30 - 50 80 ´5 - 7
3400 S 100 No 300 Auto-reset 35 - 55 80 ´5 - 7
3400 S Variomat 85 No 300 Auto-reset 30 - 50 80 ´5 - 7
3400 S Variomat 100 No 300 Auto-reset 35 - 55 80 ´5 - 7

Kysy lisätietoja

Täyttämällä oheisen lomakkeen saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.