<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223024504808695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ajankohtaista

Lannoitteenlevittimen säätäminen

Lannoitetta levitettäessä pyritään useimmiten levittämään oikea määrä lannoitetta oikealle pinta-alalle. Vähemmälle huomiolle jää usein se, kuinka lannoite tuon pinta-alan sisällä sijoitetaan. Kuitenkin jokainen pellolla kasvava kasvi tuottaa meille optimiolosuhteissa ja oikealla ravinnemäärällä maksimimäärän satoa, eli tuloja! Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää tuntea pellon eri osuuksien kasvukunto, lannoitteen laatu sekä lannoitteenlevittimen toiminta. Lannoitteen hinta noussee tulevaisuudessa käsi kädessä öljyn kanssa ja on entistä tärkeämpää saada sijoitetulle pääomalle myös vastinetta paremman kasvun ja näin ollen myös paremman taloudellisen tuottavuuden myötä.

Entistä tarkemman levityksen taloudellisista hyödyistä pääset lukemaan tästä

Lannoitteenlaaduissa eroja jopa saman erän sisällä

Lannoitteen lentämiseen oikeaan paikkaan vaikuttaa monta tekijää, kuten lannoitteen ominaispaino, rakeiden muoto, raekoon jakauma, onko kyseessä mekaaninen vai kemiallinen sekoitus, sekä tietenkin itse lannoitteenlevittimen levityskuvio ja käyttäytyminen eri olosuhteissa. Kvernelandin tehtaalla Alankomaiden Nieuw- Vennepissä tehdään jatkuvasti tutkimustyötä eri lannoitelaatujen käyttäytymiskuvioiden sekä lentoratojen selvittämiseksi.

 

Ensin selvitetään lannoitteen ominaisuudet…

Lannoitteen levitysominaisuuksia tutkittaessa selvitetään ensin, millaisista rakeista on kysymys, eli onko kyseessä mineraalimurske, pelletti, pyöreä rae, siemen, jne. Tämä tehdään silmämääräisesti kuvakarttaan peilaten.

Seuraavaksi tarkistetaan lannoitteen raejakauma. Tämä on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi Kvernelandin Exacta -lannoitteenlevittimien mukana toimittavalla käsiseulalla. Kaikessa yksinkertaisuudessaan seulan ensimmäinen lokero täytetään lannoitteella, käännetään seula kyljelleen ja ravistetaan, kunnes tulos on varmasti oikea. Tämän jälkeen käsiseula käännetään taas pystyasentoon, jolloin seulan kyljestä voi lukea prosentuaalisen raejakauman. Sama harjoitus toistetaan muutamaan kertaan, ottaen näytteitä eri puolilta säkkiä.

Seuraavaksi lannoite punnitaan Kverneland Exacta -lannoitteenlevittimien mukana toimitettavalla ominaispainovaa´alla. Tämäkin on syytä tehdä eri puolilta säkkiä tai säiliötä, jotta varmistutaan lannoitteen laadun oikeellisuudesta.

Lisätietoa Kvernelandin pintalevittimistä löydät täältä

…tämän jälkeen levittimen säädöt kohdalleen!

Kun lannoitteen ominaisuudet on selvitetty, syötetään ne Kverneland Exacta -sovellukseen tai, vaa´allisissa (ISOBUS) koneissa ISOBUS -terminaaliin. Tällöin sovellus tai terminaali peilaa syötettyjä arvoja Kvernelandin levitintehtaalla testaamien lannoitteiden tietokantaan ja valitaan sieltä käytettävää lannoitetta lähimpänä oleva vaihtoehto sekä haluttu levitysmäärä ja työleveys, jolloin sovellus / terminaali kertoo, kuinka edetä.

Exacta EL, Exacta CL ja Exacta HL -malleissa säätö tapahtuu manuaalisesti, kolmea vipua säätämällä kummallakin puolella. Yksi säätää, käytetäänkö yhtä vai kolmea syöttöaukkoa lautasta kohden. Tämä on lannoitteen laadusta ja levitysmäärästä riippuva tekijä, eli lähinnä timotein siementä tai etanan torjuntaan käytettäviä pellettejä levitettäessä käytetään yhtä aukkoa. Toinen säätää levitettävää määrää, eli kiloa hehtaarille tietyllä ajonopeudella ja kolmas vipu säätää työleveyttä, eli millä kohtaa lannoite päästetään lautaselle.

Exacta CL EW ja Exacta TL -malleissa määränsäätö tapahtuu automaattisesti vaa´an mukaan, kun taas Exacta CL Geospread, Exacta TL Geospread ja Exacta TLX Geospread -malleissa sekä määränsäätö että tiputuskohdan valinta tapahtuvat sähköisesti. Tämä mahdollistaa Geospread -malleissa ”aidon” lohkoautomatiikaan, jossa levitysmäärän alentamisen lisäksi supistetaan myös työleveyttä.

Lannoitteenlevittimen säädöt on keskitetty koneen molemmille puolille levityslautasten yläpuolelle. Vaa´allisissa koneissa määränsäätö on sähköinen, kun taas Geospread -malleissa sekä määrän että levitysleveyden säätö tapahtuu sähköisesti.

 

Kysy lisätietoja

Täyttämällä viereisellä lomakkeella saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.