Ajankohtaista

Lannoiterakeiden sijoittaminen oikeaan paikkaan tuo selvää säästöä!

Kverneland - myynti

Lannoiterakeiden sijoittaminen oikeaan paikkaan tuo selvää säästöä!

Lannoitteenlevittimiä on monenlaisia, halvoista ja yksinkertaisista aina todella tarkkoihin ISOBUS- ja GPS- ohjattuihin malleihin asti. Tarkkaa levitystä tehtäessä on vaaka aina pakollinen varuste, koska lannoite-erien sisälläkin voi lannoitteen valuvuudessa olla eroja. Tämä taas vaikuttaa suoraan lannoituksen levitystasaisuuteen. Myös ajonopeus ja tuuli voivat olla levitystarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä, etenkin sellaista levitintä käytettäessä, jossa on vain kaksi siipeä levityslautasta kohden.

Lohkojen sisälläkin kasvuolosuhteet voivat vaihdella jopa huomattavasti esim. kosteudesta, kuivuudesta, maan pH-arvosta tai rakenteesta riippuen. Tällöin on tärkeää saada kullekin paikalle juuri oikea määrä lannoitetta, jotta lohkon korkean satopotentiaalin omaavat osat saavat tarpeeksi lannoitetta. Samalla lannoitetta ei haluta käyttää liikaa niillä osilla lohkoa, jossa potentiaalia ei ole.

Ratkaisu on Kvernelandin satelliitin ohjaama, levityskarttaan pohjautuva automaattinen levityksen ohjaus, eli GEOCONTROL®.

Seuraavassa esimerkissä havainnollistetaan GEOCONTROLin taloudellista vaikutusta 20 hehtaarin fiktiivisellä lohkolla, jossa kasvatetaan kevätvehnää. Lohkosta 30 %:lla on satopotentiaalia 6th/ha, 20 %:lla 4,5tn/ha, 40 %:lla 3,5tn/ha ja 10 %:lla 2tn/ha. Vehnän hinta on 300 € tonnilta ja lannoitteena käytetään NPK lannoitetta, jossa N27 % ja lannoitteen hinta on ollut keskimäärin 900 €/tn alv. 0 %.

Tulos paranee siis noin 110 € / ha maksimilannoitukseen ja jopa 230 € / ha vähennettyyn lannoitukseen verrattuna. Vähennetyn lannoituksen lannoituskustannus on sama kuin GEOCONTROL® -ohjatulla levittimellä, mutta sato on korkean potentiaalin omaavilla lohkon osilla laskenut ravinnepuutteen takia, kun taas matalan potentiaalin osalohkoille on edelleen lannoitettu turhan paljon. Eli lannoitetta on tässä levitetty oikea määrä, ne vain on levitetty väärään paikkaan!

Lannoitteen levitys-1

 

Lohkoautomatiikalla lisäarvoa

Lisäarvoa levittimestä saadaan myös lohkoautomatiikan käytöstä lannoitteenlevittimessä. Tavallista levitintä käytettäessä päällekkäisajoa tulee aina päisteessä, pienillä ja epäsäännöllisillä lohkoilla tämä ilmiö kertaantuu. Päällekkäin lannoitetut alueet ovat herkkiä lakoamaan, jos taas vastaava alue jätetään lannoittamatta, menetetään sekä satoa että laatua. Kvernelandin GEOSPREAD® -järjestelmä pystyy jakamaan koko levitysalueen jopa yhden metrin levyisiin ”lohkoihin”. Tämä voidaan tehdä myös levityskuvion keskeltä, eli keskelle ei levitetä lannoitetta juuri ollenkaan, kun taas työleveyden reunat saavat täyden lannoituksen.

Perinteisillä vaakakoneilla, kuten esim. CL EW:llä lohkoautomatiikka saadaan aikaiseksi vähentämällä päisteeseen päin olevan puolen lannoitusmäärää, kun taas GEOSPREAD® -järjestelmällä saadaan levityskuviota samaan aikaan myös kavennettua, eli lannoitus on huomattavasti tarkempaa kuin muilla levittimillä.

Katso tästä kuinka pintalevitin säädetään

Tutkiaksemme GEOSPREAD® -järjestelmän taloudellisia etuja palataan fiktiiviselle lohkollemme, jossa edelleen kasvatetaan hevosheinää ja olosuhteet sekä hinnat ovat samat kuin edellisessä esimerkissä. Tässä vaiheessa on aiheellista mainita myös lohkon muoto, joka on yksinkertaisuuden vuoksi tasasivuinen kolmio. Jotta pinta-alaksi saadaan 20 hehtaaria, on sivun pituus 563 metriä. Tämä tarkoittaa, että päisteen reuna on molemmissa päissä 30° kulmassa ajolinjaan nähden. Levitettäessä käytetään 30 metrin työleveyttä, eli ajolinjoja on lohkolla yhteensä 17 kpl päisteen lisäksi. Perinteisellä koneella, jossa puolikkaan työleveyden pystyy sammuttamaan automaattisesti päisteen reunaan tullessa, tulee päällekkäislevitystä yhteensä noin 0,66 hehtaaria, GEOSPREAD:ssa vastaava luku on vain 0,05 ha. 

Lannoitteen levitys2

Laskelmasta käy ilmi GEOSPREAD® -järjestelmän tuoma taloudellinen hyöty perinteiseen verrattuna, kun perinteisenmenetelmän päällekkäisajoprosentti on 50 % ja GEOSPREAD® in vastaava luku on 4 %. Lohkohan on, vinoista päisteistään huolimatta, suhteellisen säännöllisen muotoinen. Vaikutuksen voisi olettaa kertaantuvan pienemmille ja epäsäännöllisimmille lohkoille siirryttäessä.

Jos samaa yksinkertaistettua laskelmaa peilataan 100 hehtaarin tilaan, on GEOSPREAD® ja GEOCONTROL® -järjestelmien taloudellinen vaikutus yhteensä 11 277 - 23 937 €! Huomioitavaa on toki se, ettei sadon korjaus- ja käsittelykuluja ole tässä otettu huomioon, eikä muitakaan pelto- ja konekuluja, mutta laskelma antaa jonkinlaista osviittaa siitä, kuinka paremmalla levittimellä päästään parempaan lopputulokseen. Jos työlukuna käytetään, että tavallisen Exacta CL -levittimen ja Exacta GEOSPREAD® -levittimen hintaero on noin 7 000 € ja GPS-antenni sekä lisenssit maksavat noin 2 500€, maksaa levitin esimerkkilaskelmallamme itsensä takaisin alle vuodessa. Vaikka laskisimme taloudellisen hyödyn olevan vain 25 % edellä mainitusta, maksaa kone itsensä takaisin kuitenkin jo 400 hehtaarin levityksen jälkeen, joka ei ole levittimelle määrä eikä mikään!

Lisätietoa Kvernelandin pintalevittimistä löydät täältä

Kysy lisätietoja

Tästä saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.
Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.