<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223024504808695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ajankohtaista

Helppokäyttöisyyden uusi määritelmä, iXtrack T-sarja

Kverneland - myynti

Agritechnicassa syksyllä 2019 esitelty T6 -kasvinsuojeluruisku on uusin lisäys Kvernelandin uuden sukupolven hinattaviin T -sarjan ruiskuihin. T6:den myötä Kvernelandin T -sarja pystyy nyt tarjoamaan hinattavan ruiskun jokaiselle viljelijälle, tila- ja lohkokoosta riippumatta. T6 -ruiskussa on ”pikkuveljiään” T3 ja T4 vahvempi runko, jolla mahdollistetaan vieläkin suuremmat säiliökoot. T6 -ruiskuissa päästäänkin jo 8000 litran maksimaaliseen säiliökokoon, jolloin esimerkiksi 200 litraa hehtaarille ruiskutettaessa päästään yhdellä säiliöllisellä lähemmäs 40ha! Tämä tekee Kverneland iXtrack T6:sta markkinoiden suurimman yksiakselisen hinattavan ruiskun.

T6:seen saatavana on muitakin käyttäjäystävällisyyteen ja koneen elinikään vaikuttavia varusteita, kuten pikkuveljistään tutut iXflow- ja iXclean -järjestelmät sekä pelkästään T4- ja T6 -malleihin saatavana olevat hydraulinen aisa- ja akselijousitus.

Kverneland iXtrack T6 -ruiskua toimitetaan 0 -sarja keväälle 2020 eri puolille Eurooppaa, jonka jälkeen se tulee yleiseen myyntiin Suomen markkinoille viimeistään kaudelle 2021.

Kysy lisätietoja

Kverneland iXtrack T-sarjan ominaisuuksia

Muunneltavuus tarpeen mukaan

iXtrack T-sarjaan on saatavana säiliökokoja aina 2600 litrasta 6700 (max 8000) litraan asti. Rengastusta on mallista riippuen valittavissa 270 millimetristä aina 710 millimetriin asti ja puomistoja valmistetaan 18 metristä aina 40 -metrisiin teräspuomeihin asti, alumiinipuomeissa puomiston leveys rajoittuu 33 metriin. 

ixtrack_t3_648px_66
 

Elektronisia käyttöä helpottavia ominaisuuksia tarpeen mukaan

Kverneland iXtrack T -sarjan ruiskut ovat ainaISOBUS -koneita, eli niitä pystyy ohjaamaan joko Kvernelandin omalla Tellus Go/Pro -ohjaimella tai traktorin omalla ISOBUS-terminaalilla. Käyttö on myös mahdollista vaikka kilpailevan ruiskuvalmistajan ISOBUS-terminaalilla, mikäli tällainen kotoa löytyy. Lisätietoja ISOBUS-terminaalien ja -työkoneiden soveltuvuuksista saa täältä.

ixtrack_t3_648px_119

Sähköisiä käyttöä helpottavia lisävarusteita ovat muun muassa suutinkohtainen hallinta sekä sähköiset imu- ja painepuolen venttiilit, jotka mahdollistavat ruiskun automaattisen pesuohjelman ohjaamosta nousematta. 

Lyhyet nestelinjastot

Kvernelandin iXtrack T -sarjan ruiskujen kehitystyössä yhtenä tärkeimpänä fokusalueena on ollut nestelinjastojen lyhentäminen ja järkevöittäminen. Tällä tavalla päästään mahdollisimman pieniin nestejäämiin ruiskutuksen päätyttyä, joka luonnollisesti suosii sekä ympäristöä että viljelijän kukkaroa. Yhtenä esimerkkinä tästä voidaan mainita ENFO, eli nestelinjastojen esitäyttöjärjestelmä.

KV-iXtrackT-0086-g61slfcb1s

Kverneland iXtrack T-sarjan ruiskujen rungot ja säiliöt

Kverneland iXtrack T -sarjan runko ja säiliö on suunniteltu niin, että ruiskun painopiste saadaan pidettyä mahdollisimman alhaalla, mahdollistaen ruiskun käyttämisen hyvinkin mäkisissä olosuhteissa ilman kaatumisriskiä.

 
 

Rungon koot vaihtelevat malleittain, jolloin T3 -ruiskussa on pienin ja ketterin runko, kun taas T6:ssa on mallisarjan suurin ja jykevin runko. T4- ja T6- malleihin on saatavana myös akseli- ja vetoaisajousitukset, jotka lisäävät koneen käyttöikää huomattavasti.
Puomistot on aina ripustettu vinosuunnikkaisrunkoon, joka vähentää puomistoon ja runkoon kohdistuvaa värähtelyä ja lisää puomiston vakautta. Vinosuunnikkaisrungot ovat kaikissa malleissa jousitettuja, myöskin kuljetusajossa, joka omalta osaltaan auttaa vähentämään epätasaisten teiden vaikutusta koneen elinikään sekä käyttäjämukavuuteen.

 


Kvernelandin iXtrack T -sarjan ruiskuissa on aina vakiona kääntyvä akseli, eli mitään epävakaata, aisaohjauksella varustettua matalanopeusmallia ei valmistetakaan. Akselin kantavuus on aina suhteutettu ruiskun kokonaispainoon mallista riippuen.
Kvernelandin iXtrack T -sarjan ruiskuihin on tarjolla useita eri säiliökokoja viljelijän tarpeista ja mieltymyksistä riippuen. T3 -ruiskuun on saatavilla nimellistilavuudeltaan 2600 ja 3200 litran ja T4 -malli on mahdollista varustaa 3400, 4000 tai 4600 litran säiliöillä. T6 -mallin suurin säiliö vetää nimellistilavuudeltaan 6700 ja maksimitilavuudeltaan lähemmäs 8000 litraa!

Nesteenhallinta - Kverneland iXtrack T-sarja

ixtrack_t3_648px_27Kverneland iXtrack T -sarjan ruiskuissa on nestelinjastoista pyritty tekemään mahdollisimman lyhyitä, jotta nestejäämiä ja näin ollen myös ympäristön rasitusta saadaan vähennettyä niin pieneksi kuin mahdollista.

iXtrack -ruiskuissa kaikki hallintalaitteet on sijoitettu saman sivupaneelin alle, eli imu- ja painepuolen venttiilit, suodattimet sekä kemikaalitäyttöastia löytyvät samasta kohtaa ruiskua. Samasta kohtaa löytyvät myös täyttöliitännät sekä ruiskun pääsäiliöön että puhdasvesisäliöön sekä säilytyslokero esim. kemikaaleille ja käsienpesusäiliö. Sekä imu- että painepuolen suodattimet on asennettu siten, että suodatinta irrotettaessa suodattimen ympärillä oleva likainen vesi valuu pois suodatinrungosta, eikä jää linjastoon pyörimään. Tämä, yhdessä imusuodattimen läpinäkyvän tarkastuslasin kanssa, lisäävät ruiskun toimintavarmuutta ja ruiskutustarkkuutta.

ENFO

ENFO, eli Environmental Focus, on nestelinjastojen esitäyttötoiminto, jonka tarkoituksena on vähentää kuljettavan rasitusta sekä ympäristöä rasittavia turhia kasvinsuojeluainevalumia. ENFO aktivoidaan ISOBus -päätteeltä napin painalluksella.

ixtrack_648px_171

ENFOa käytetään esimerkiksi pellolle tultaessa täytön jälkeen, jolloin ENFO laskee kuinka paljon nestettä kuhunkin suutinlohkoon tulee syöttää, ennen kuin linjasto suuttimelle on täynnä valmista ruiskutusnestettä ja syöttää tarvittavan määrän kuhunkin lohkoon. Tämä mahdollistaa vaikuttavan aineen syöttämisen heti ruiskutuksen alusta, ILMAN että vaikuttavaan ainetta tarvitsee ruiskuttaa pellon reunaan ennen varsinaisen ruiskutuksen aloittamista. Toinen ENFOn käyttökohde on tilanne, jolloin ruikutus on säästä tai muusta syystä keskeytettävä ennen kuin säiliö on saatu ajettua tyhjäksi ja ruisku pestyä. Tällöin on mahdollista, jälleen napin painalluksella, huuhdella linjastot puhtaalla vedellä, jotta vältetään mahdollisten torjunta-ainejäämien tarttuminen putkistoon.

IMG_20180509_172900

iXclean Comfort (valinnaisvaruste)

iXclean Comfort -varusteella saamme ruiskuun sähköisesti hallittavan imupuolen venttiilin. Tämä mahdollistaa ruiskun automaattisen täytön sekä yksivaiheisen pesuohjelman käyttämisen.

Automaattinen täyttö aktivoidaan ruiskun kyljessä olevan Focu3 -päätteen avulla. Päätteeseen ohjelmoidaan säiliön haluttu täyttöaste litroissa, jolloin imuventtiili sulkeutuu säiliön saavutettua haluttu täyttöaste.

Yksivaiheinen pesuohjelma tarkoittaa, että ruisku imee puhdasvesisäiliön sisällön pääsäiliöön ja ruiskuttaa sen ulos suuttimien kautta. Kyseessä on siis huuhtelujärjestelmä, joka huuhtelee suurimman osan kemikaaleista pois nestelinjastosta, mutta täydellisen puhtauden ja varmuuden saavuttamiseksi ruisku on kuitenkin hyvä pestä sisältä vielä jälkikäteen.

iXclean Pro (valinnaisvaruste)

iXclean Pro -varusteella sekä imu- että painepuolen venttiilit ovat sähköisesti ohjattavia. Tämä tarkoittaa, että kaikkia ruiskun nestehallintaan liittyviä toimintoja ohjataan ISOBus -terminaalin kautta.

ixtrack_t3_648px_29

iXclean Pro mahdollistaa myös kolmivaiheisen automaattisen pesuohjelman käynnistämisen, eli kone imee puhdasvesisäiliöstä kolmanneksen, huuhtelee säiliön pesusuuttimien kautta ja ruiskuttaa ulos puomistojen kautta. Tämän kone toistaa automaattisesti kolmeen kertaan. Ohjelman valmistuttua ruiskun linjastoissa on alkuperäisestä vaikuttavan aineen pitoisuudesta jäljellä alle prosentti, joten ruiskuttamisen pitäisi olla jatkossakin turvallista, vaikka käsiteltävä viljelykasvi ja käytettävät aineet vaihtuisivatkin. Tämä ei kuitenkaan poista sitä riskiä että säiliön sisälle tai linjastoihin on jäänyt kasvinsuojeluainejäämiä, esimerkiksi sedimentoitumisia valmiin ruiskutusnesteen seisottamisesta johtuen.

Kemikaalitäyttöastia

Kvernelandin iXtrack T -sarjan ruiskut on varustettu uuden sukupolven kemikaalimikserillä. Mikserin muotoilu ja sijoittelu on suunniteltu niin, että työskentelymukavuus mikserin äärellä on mahdollisimman hyvä, samalla kun mikseri, työasennossa ollessaan, vahingoittaa käsiteltävää viljelykasvia mahdollisimman vähän.

HubSpot Video

Mikserissä on mahdollista käyttää erillisiä sekoitussuuttimia kemikaalin muodosta ja ominaisuuksista riippuen, luonnollisesti myöskin täyttöastian huuhtelusuutinta. Myös mikserin imutehoa on mahdollista säädellä täytettävän aineen ja olosuhteiden mukaan, esimerkiksi jauheet liukenevat hitaammin kylmään veteen.

iXclean Comfort tai Pro:ta käytettäessä voidaan mikseri huuhdella puhtaalla vedellä kemikaalien sekoituksen jälkeen automaattisella ohjelmalla, jolloin pesun yhteydessä ei tarvitse enää huolehtia mikserin puhtaudesta.

Kysy lisätietoja

iXflow air (valinnaisvaruste)

Kverneland iXtrack T -sarjan ruiskuihin on saatavana iXflow -nesteenkiertojärjestelmä. Nesteenkiertojärjestelmät ovat perinteisesti perustuneet ajatukselle, että nestettä syötetään toisesta päästä linjastoa ja paluu tapahtuu toisesta päästä. Ruiskutukseen ryhdyttäessä supistetaan takaisinvirtauksen määrää, jotta suutinten kautta poistuvaa nestemäärä saadaan kompensoitua. Ongelma tässä toimintamallissa on se, että linjastossa ensimmäisenä oleva suutin saa nestettä tavoitellulla paineella, kun taas seuraavat saavat aina vain vähemmän painetta, eli nestettäkin kulkee tällöin suuttimista vähemmän. Ongelmaa on yritetty korjata supistamalla suutinputken läpimittaa suutinten välillä, mutta tämä ratkaisu taas luo eroja virtausnopeuksissa eri kohdissa suutinlohkoa. Tämä puolestaan luo mahdollisuuden kasvinsuojeluaineiden sedimentoitumiselle putkistoon.

Kverneland on ratkaissut tämän ongelman sillä tavalla, että linjastojen ”huuhtelun” ajan neste virtaa perinteiseen tapaan toisesta päästä sisälle ja toisesta ulos, mutta ruiskutukseen siirryttäessä muuttuu ”paluulinjan” virtaussuunta, jolloin painetta tulee kummastakin päästä suutinlohkoa sekä myös lohkon keskeltä, jolloin suutinkohtaiset erot saadaan minimoitua turvallisesti. Suutinten hallinnassa iXflow air:ssa käytetään palloventtiilejä, jota hallitaan paineilmalla. Tämä antaa parhaan toimintavarmuuden ja lyhyimmän reaktioajan.

KV-iXtrackT4-0036-jpg-g1amagvbty

iXflow-e (valinnaisvaruste)

iXflow-e tarkoittaa Kverneland T -sarjan ruiskuissa suutinkohtaista hallintaa. Periaatteessa käytössä on tällöin sama nesteenkiertojärjestelmä kuin iXflow air:ssa, mutta suutinkohtaisia palloventtiilejä ohjataan sähköllä ilman sijaan, jolloin rajoittavaksi tekijäksi jää enää terminaalien kyky ohjata eri määrää lohkoja. Oma terminaali kannattaakin tarkastaa tämän varalta, ettei ikäviä yllätyksiä tule myöhemmin tämän suhteen. Useimmat nykyaikaiset ISOBus -terminaalit osaavat kuitenkin ohjata jo yli 80:tä lohkoa, joten suutinkohtaisen hallinnan pitäisi näillä onnistua ongelmitta.

Puomisto

Puomistoa on valittavissa joko alumiinisena tai teräksisenä ja erilaisilla hallintajärjestelmillä. Teräksisenä puominleveyksiä löytyy parin metrin välein kahdeksastatoista aina neljäänkymmeneen metriin asti (T3:ssa maksimi 30m). Alumiinisena puomeja saa kahdeksastatoista metristä aina kolmeenkymmeneenkolmeen metriin asti.

Puomistot ovat rakenteeltaan kolmion muotoisia, joten ne kestävät hyvin sekä pituus- että korkeussuuntaista ja kiertävääkin rasitusta. Alumiinipuomistoissa ei teräspuomeista poiketen ole ollenkaan hitsisaumoja, vaan liitokset on tehty liimaamalla, jolloin liiman elastisuus lisää puomin joustoa, joka vuorostaan pidentää puomiston elinikää.

KV-iXtrackT4-0040-jpg-g1aqezayg0

Kvernelandin iXtrack T -sarjan ruiskuissa on vakiovarusteena ErgoDrive -päisteautomatiikka, joka nostaa puomiston korkeammalle ruiskutuksen loputtua, jotta vältytään mahdollisilta haavereilta päisteessä ajettaessa. Ominaisuus on mahdollista kytkeä päälle tai pois ISOBus -terminaalin kautta.

Nestelinjastot on integroitu puomiston sisään, jolloin ne ovat suojassa vahingoittumiselta, mikäli puomin pää esimerkiksi osuu maahan käännöstä tehtäessä. Lisävarusteena saatavat, puominpäiden kylkeen asennettavat, puomin pään suojat estävät oksien pääsyn nestelinjastoihin ja näin ollen niiden vaurioitumisen esimerkiksi päistettä ruiskutettaessa.

Kvernelandin iXtrack T -sarjan ruiskujen puomiston kärki on aina varustettu turvakytkimellä, ja yli 30 metrin puomistoissa on sisemmässäkin taittosylinterissä ylipaineventtiili, joka mahdollistaa puomiston taittumisen esteeseen ajettaessa.

Boomguide Comfort (valinnaisvaruste)

BoomGuide Comfortissa koko puomistoa ohjataan yhtenä jäykkänä puomina, eli sivuttaiskallistus  ja korkeudensäätö onnistuvat automaattisesti. Signaalin automatiikkaan BoomGuide Comfort saa kahdesta kaikuluotaimesta, jotka sijaitsevat kummankin puomistopuolikkaan uloimmalla kolmanneksella.

Boomguide comfort

Tämä on sopiva varuste, kun ruiskutetaan suhteellisen tasaisia peltoja ja puomiston kokonaisleveys on 20 metrin luokkaa. Puomistoautomatiikka voidaan ohjelmoida seuraamaan joko maan pintaa, kasvuston pintaa tai sitä voidaan ajaa niin sanotusti hybridinä, jolloin puomisto pysyy vakaana, vaikka kasvustossa olisikin epätasainen yläpinta, esimerkiksi riviljelykasvien kohdalla.

Boomguide Pro (valinnaisvaruste)

BoomGuide Prossa automatiikka pystyy hallitsemaan molempia puomiston sivuja erikseen, jolloin leveät puomistot saadaan seuraanmaan maan pinnan vaihteluita vieläkin tarkemmin. Tällöin puomiston kummallakin puolella ja puomiston keskellä on anturit, jotka antavat signaali puomien ohjausventtiileille. BoomGuide Pro pystyy taittamaan puomia myös negatiiviseen kulmaan, jolloin puomiston keskus on sivulohkoja korkeammalla.

Boomguide pro

BoomGuide Pro:hon on saatavana viiden anturin laajennus, joka tarkoittaa että molemmilla puolilla puomistoja on kaksi kaikuluotainta, eli luotainten yhteismäärä on viisi kappaletta. Tällöin sivulohkojen luotainsignaaleista 80% tulee uloimmasta kaikuluotaimesta ja 20% sisemmästä. Käytännössä sisemmät luotaimet toimivat siis turvalaukaisimina. Viiden anturin laajennusta suositellaan yli 30 -metrisiin puomeihin.

Boomguide ProActive

BoomGuide ProActivessa on samat ominaisuudet kuin BoomGuide Prossa, mutta puomiston ripustuksissa on kolme asentoanturia, jotka kertovat mihin suuntaan puomisto on liikkumassa, jotta puomiston hallinta pystyy reagoimaan esim. puomiston heilumiseen jo ennen kuin puomi oikeastaan on ehtinyt liikkua mihinkään suuntaan. Tämä lyhentää puomistoautomatiikan reaktioaikaa huomattavasti.

HubSpot Video

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kysy lisätietoja

Täyttämällä viereisellä lomakkeella saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.