Ajankohtaista

Hankkisinko lautasmuokkarin vai kultivaattorin?

Lautasmuokkaimilla on oma vahva kannattajakuntansa. Osa viljelijöistä, käyttää lautasmuokkaimia jatkuvasti osana normaaleja muokkaustoimenpiteitä. 

Myös kultivaattorilla on oma käyttäjäkuntansa ja paikkansa muokkauskoneena. Kultivointikaan ei ole valtamenetelmä, mutta tällä hetkellä kevytmuokkauksen yleistyessä, myynti määrät lisääntyvät koko ajan. Jos kyntöä korvataan kultivoinnilla, kysytään usein, saadaanko kerta-ajolla ihan valmista. Vastaus ei luonnollisestikaan ole ihan yksinkertainen... riippuen paljon pellosta, johon vaikuttaa mm. muokkausajankohta,  maalaji, maaperän rakenne, pellon vesitalous, edellinen viljelykasvi ja kasvinjätteet jne.

qualidisc_farmer_648px_2

Kuvassa Kverneland Qualidisc Farmer 520mm lautasella.

Lautasmuokkaimet 520- 600mm lautasilla

Lautasmuokkaus heti puinnin jälkeen sekoittaa kasvijätteen maahan, jolloin maatuminen käynnistyy. Tässä on kriittistä tasainen läpileikkautunut maaprofiili, vaikka työskentelysyvyys pyritään pitämään hyvinkin matalana, jopa alle 5 cm:ssä. Menetelmää käytetään myös lietelannan multaukseen.

Keväisin lautasmuokkainta käytetään kylvömuokkaukseen, jopa kynnöksellä. Etuna on suuri ajonopeus ja tehokas maaprofiilin sekoittuminen, mitä tehostaa lautasen suuri kierrosnopeus. Työsyvyys on lautasen halkaisijan vuoksi maksimissaan 10cm.

qualidisc_pro_648px_20

Kuvassa Kverneland Qualidisc Pro 600mm lautasella.

Isompi lautanen?

Isompi, yli 600mm lautanen soveltuu ym. käyttötarkoitusten lisäksi myös tehokkaampaan multaukseen, kuten viherlannoituskesantoon tai maissisängelle, missä kasvijätettä on paljon. Kone on raskaampi, toisaalta lautasen kulumisvaraa on enemmän, mikä jatkaa käyttöikää. Työsyvyys on enimmillään 15cm.

Lautasmuokkaimen tulee kyetä tasaiseen maaprofiilin läpileikkautumiseen halutuilla työsyvyyksillä, myös kuluneilla lautasilla. Lautasten kulumisen aiheuttama läpileikkauskyvyn heikentyminen tulisi voida kompensoida koneen säädöillä. Tämä ratkaisee, mikä on koneen käyttöikä ennen lautasten vaihtoa. Lautasen kovuus ja laakerointi myös kertovat elinkaaren pituudesta.

Qualidisc lautasmuokkaimet

turbo_648px_24

Kuvassa Kverneland Turbo S värisevällä joustopiikillä.

Kultivaattori värisevällä piikillä tarjoaa uutta monikäyttöisyyttä (3-15cm syvyys)

Joustopiikkikultivaattori värisevällä S- piikillä on mielenkiintoinen vaihtoehto, kun halutaan työskennellä lautasmuokkaimen optimisyvyyksien alapuolella. Tätä harkittaessa tulee selvittää piikin joustokäyrä ja jäykkyys, joissa eri piikkien eroavaisuudet tulevat parhaiten ilmi.

Jäykkä S- piikki pysyy halutussa syvyydessä raskaissakin olosuhteissa. Piikin värinä murustaa tehokkaasti, mikä on tärkeää sänki- ja kylvömuokkauksessa. Työsyvyys voi olla maksimissaan 15cm, mikä useimmiten on riittävä kultivointiin. Läpileikkautuvuus saavutetaan sopivalla vannasvalinnalla.

Kverneland-EnduroPro-field-0010-JPG-g877rhin6i (3)

Kuvassa Kverneland Enduro 3000 

Jäykkä piikki syvemmälle kultivoitaessa (5-30cm syvyys)

Syvemmälle muokatessa kultivaattorin tulee olla jäykkäpiikkinen. Työskentelykulma kertoo piikin toiminnasta, läpäisykyvystä sekä tehontarpeesta. Enduron piikin alaosa on 33-asteen kulmassa ja irrottaa hyvin maata tehden vesitilaa, ylempänä piikki on 73-asteen kulmassa , joka sekoittaa hyvin maa-aineksen. Lehtijousitetun piikin laukaisuvaste on 700kg, ja ontolla ojaksella on kyky väistää esteitä myös sivusuunnassa. 

Enduro-Tines-3-gg29hwi3xk

Laukaisulaite reagoi herkästi, koska ojaksen paino on pieni karkaistun ojasputken ansiosta.

rsz_kverneland-enduro-3m-a-drill-field-img-6417-jpg-hhtx8g4ke5

Lautasmuokkari tai kultivaattori voidaan varustaa myös A-Drill piensiemenkylvölaitteella, tällöin voit kylvää siemenet muokkauksen yhteydessä.

Siirry kultivaattorisivulle

Kysy lisätietoja

Täyttämällä viereisellä lomakkeella saat kätevästi yhteyden Agritekiin tai lähimpään jälleenmyyjääsi.

Voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai sopia siitä esittelyn.