<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223024504808695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Saatamme kerätä asiakkaita koskevia tietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä, kuten LinkedInistä tai muista sosiaalisen median kanavista.
Keräämme Google Analytics ja HubSpot -palveluiden avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa sivustomme kävijöille relevanttia markkinointia.
Keräämme ja käsittelemme pääasiassa vain asiakkaidemme (mukaan lukien potentiaaliset asiakkaat), työntekijöidemme ja työnhakijoittemme henkilötietoja.
Tyypillisesti saatamme saada asiakkaamme yhteyshenkilöiltä suoraan seuraavia tietoja:
 
 • Asiakkaan työnantajayrityksen nimi, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, työosoite, työsähköpostiosoite, puhelinnumero ja titteli;
 • Tiedot yhteyshenkilön markkinoinnin luvista ja/tai kielloista;  
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet);
 • Yhteydenottolomakkeiden ja chatin kautta syötetyt tiedot;
 • Asiakaspalautetiedot.
Palveluiden käytön yhteydessä saatamme käsitellä esimerkiksi seuraavia asiakasta koskevia henkilötietoja:
 
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste;
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot;
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot;
 • Verkkopalvelumme käytöstä kerättävät tiedot.
Muista lähteistä saatamme saada erityisesti seuraavia asiakasta koskevia tietoja:
 • Sosiaalisten medioiden, kuten LinkedInin, Facebookin ja Instagramin käyttöön liittyvät tiedot.
Henkilöstön ja työnhakijoiden osalta käsittelemme pääasiassa henkilöltä itseltään saatuja tietoja ja muita työsuhteen aikana syntyviä tietoja:
 
 • Työntekijän tai -hakijan perustiedot;
 • Työnhakijan ansioluettelo, hakemus ja hakijan suostumuksella saadut referenssitiedot;
 • Palkanmaksua varten tarvittavat tiedot;
 • Työsuhdetta koskevien velvoitteiden ja oikeuksien täyttämistä varten tarvittavat tiedot;
 • Tiettyjä työntekijän arkaluontoisina pidettäviä tietoja (ammattiyhdistysjäsenyys ja terveydentilaa koskevat tiedot), mutta yksinomaan työnantajan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.
Suostumuksellasi saatamme kerätä ja käsitellä myös muita tietoja.