Ajankohtaista

Savimaan tahto – Onnistuneiden oraiden taustalla onnistunut muokkaus

Potila-myynti

Savimaalla on vahva tahto ja onnistuneiden oraiden eteen pitää tehdä töitä. Ääriolosuhteissa kaiken pitää mennä putkeen, jotta viljelijä onnistuu saamaan erinomaiset ja tasaiset oraat. Onnistunut orastuminen lähtee itse asiassa jo edellisen syksyn toimenpiteistä. Sänkipellolla olkien pitää olla tasaisesti levinneet ja painumia ei saisi olla, jotta kosteusolosuhteet ovat tasaiset. Perusmuokatuilla pelloilla taas muokkausjäljen pitäisi olla kohtuu tasainen, jotta kuivuminen ennen kylvömuokkausta olisi tasaista. Yksi tärkeimpiä työkaluja tasaisten oraiden tavoittelussa on kuitenkin joustopiikkiäes. Äestykselle määrittelemme hyvin pitkälti sen, millaisiin olosuhteisiin siemen kylvetään.

Varsinkin savimaalla siemenen kylvö muokkaamattoman maakerroksen rajapintaan tai hieman sen sisälle, on ensiarvoisen tärkeää. Kylvösyvyyden ja näin ollen myös muokkaussyvyyden pitäisi olla tasainen lohkon eri osilla, jotta sadon määrä ja laatu olisivat hyviä. Muokkauspohjan pitää olla tasainen, jotta kaikille jyville taataan tasaiset olosuhteet itämiselle.

Täältä lisätietoja sänkimuokkauksen hyödyistä

Siemenen yläpuolelle tarvitsemme hienoa maa-ainesta, jotta kosteus siirtyy tehokkaasti maasta siemeneen. Siemenen yläpuolella oleva hieno maa-aines hidastaa haihtumista ehkäisemällä myös pohjamaan kuivumista. Aivan pellon pinnalla taas tarvitaan karkeampaa murua, jotta haitallinen liettyminen saadaan estettyä. Joustopiikkiäkeellä on näin ikään tärkeä tehtävä tuottaa sekä hienoa, että karkeampaa murua ja myös lajitella ne oikeaan järjestykseen.

Potila Solver on hyvin monipuolinen joustopiikkiäes, joka on suunniteltu edellä mainitun kylvömuokkauksen vaatimusten täyttämiseen. Solveriin on lisätty ominaisuuksia, jotka mahdollistavat sen käyttämisen myös muuhun kuin normaaliin kylvömuokkauksen. Onko tilallasi esimerkiksi jääntivilja kiusaa tekevä asia? Onko maalajeillasi oljen hajoaminen hidasta? Onko jollakin lohkolla jokavuotinen liettymis- tai kuivumisongelma? Esimerkiksi näihin kysymyksiin Solver voi antaa ratkaisun.

Solverin sänkimuokkauskyky perustuu avaraan piikki jakoon, pitkään runkoon sekä erinomaisesti toimivaan piikkiin. Pitkälle rungolle jaetut 8-piikkiakselia varmistavat piikkien avaran sijoittelun. Piikkien väliset matkat ovat niin suuria, etteivät oljet rupea kasautumaan piikkien välille. Solverissa käytettävä joustopiikki on normaalia joustopiikkiä korkeampi, jonka johdosta rungon ja maan välillä on enemmän tilaa. Tämä tila mahdollistaa oljen kuohuamisen, ilman että äes tukkeutuu. Piikin jäykkyys takaa muuttumattoman muokkaussyvyyden. Jäykkyydestä huolimatta piikki myös värisee pituudensa johdosta. Värinä tehostaa entisestään oljen läpäisyä.

Lisätietoja napsauttamalla

Sekä sänkimuokkaukseen että normaaliin muokkaukseen perustuvassa muokkauksessa Solverilla saavutetaan tasainen muokkauspohja sekä oikeanlainen mururakenne. Solverin piikki säilyttää muokkaussyvyytensä hyvin ja piikin päällä on riittävästi painoa, jotta muokkaussyvyys ei muutu kovissakaan olosuhteissa. Tasaisen muokkauspohjan syntyä edesauttaa se, että piikeissä käytetään normaalia leveämpiä kärkiteriä. Korkeampi joustopiikki ylettää muokkausvaikutusta normaalia enemmän myös sivusuuntaan, jolloin pieni piikkien väliin jäävä muokkaamaton alue saadaan myös murustumaan. Murustustehoa Solverisssa voidaan lisätä lata- ja varpajyrätekniikan avulla. Murustustehoa lisää myös rungon pituus, sillä runko kuljettaa mukanaan maata ja maan liikkuminen itsessään murustaa maata.

Pellon pinnan viimeistelevät varpajyrä ja jälkihara. Pellon pinta on tasainen ja mururakenne oikeanlainen. Solver on ominaisuuksiltaan erinomainen tuote, joka soveltuu hyvin monipuolisiin tarpeisiin. Tämä äes avaa tilalla myös aivan uusia mahdollisuuksia muokkaukseen. Solver soveltuu painoltaan ja ominaisuuksiltaan niin kevyemmille kuin myös raskaammille savimaille. Solverin rengastus yhdistettynä optimaaliseen painoon takaa tarkan muokkauksen sekä ehkäisee maan rakenteen vahingoittumista keväällä äestettäessä. Solver on valinta, jolla voit valita muokkausmenetelmän äestyksestä murehtimatta – joka tapauksessa onnistut varmasti.

Lisätietoja Potila Solverista saat täältä

 

Kysy lisätietoja tai anna palautetta

Täyttämällä viereisellä lomakkeella voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai antaa palautetta haluamastasi aiheesta.

Viestin välittyy halutessasi valitsemallesi jälleenmyyjälle.