Ajankohtaista

POTILA S-piikki, äkeen tärkein yksittäinen komponentti

Potila-myynti

POTILA joustopiikkiäkeiden s-piikeissä yhdistyvät monet hyvät ominaisuudet; tehokas murustus, hyvä kestävyys sekä erinomainen työsyvyyden säilytyskyky.

Potilan s-piikit säilyttävät erinomaisesti niille säädetyn syvyyden, sillä piikin kärkiterä sijaitsee piikin vääntökeskiön alapuolella. Geometrian lisäksi piikin jäykkyys varmistaa piikin muokkaussyvyyden säilymisen myös silloin, kun piikin kuormitus kasvaa esimerkiksi jäykillä maalajeilla. Jäykkyydestään huolimatta piikki myös värisee tehokkaasti ja näin tuottaa kasvien taimettumisen kannalta optimaalisen mururakenteen. Potilan joustopiikkien geometria ja korkealuokkainen, varmistettu, laatu varmistaa myös piikkien kestävyyden sekä pitkäikäisyyden haastavissakin olosuhteissa. 

 

PitkäRunko3

Potila äkeiden pitkä runko tarjoaa erinomaiset läpäisyominasuudet sekä hyvän pellontasauskyvyn

S-piikki muodostaa tasaisen ja tiivistymättömän muokkauspohjan toimintaperiaatteensa ansiosta. S-piikki irrottaa maan repimällä, jolloin maa irtoaa luonnollisesti heikoimmista kohdista maamurujen väleistä. Maan irrotessa luonnollisesti ei maahan muodostu tiivistä muokkauspohjaa ja näin pystytään luomaan hyvät edellytykset kasvien ja niiden juurten kasvulle. Luontaisesti s-piikki myös värisee tehokkaasti, jolloin irrotettu maa saadaan murustumaan tehokkaasti. Murustumisen ja värinän ansiosta piikin vaikutusalue on aina piikin kärkiterän leveyttä suurempi, jolloin muokkauspohjan tasaisuus ei riipu pelkästään piikkivälistä, vaan myös vaikutusalueen suuruudesta.

Potila Master mallit ovat varustettu 11x45 s-piikillä, joka murustaa maan tehokkaasti, säilyttää muokkaussyvyytensä erinomaisesti sekä tarjoaa myös erinomaiset kestävyysominaisuudet. Piikki on saanut käyttäjiltään kiitosta erityisesti sen vähäisestä työsyvyydensäätötarpeesta sekä erinomaisesta maan murustuskyvystä.

Potila Solver mallit ovat varustettu hieman Master -äkeissä käytettyä piikkiä korkeammalla, 10x65 s-piikillä. Piikin lisääntynyt korkeus parantaa sen kasvinjätteen läpäisykykyä ja varmistaa tehokkaan murustuksen. Piikki säilyttää erinomaisesti muokkaussyvyyden juuri geometriansa ja jäykkyytensä ansiosta. Vakiona piikki on varustettu normaalia leveämmällä, 60 millimetriä leveällä, kärkiterällä, jolloin muokkauspohjasta muodostuu tasainen suuremmasta piikkivälistä huolimatta. 10x65 -piikki on mahdollista varustaa myös 140 millimetrin siipiterällä, jolloin Solver soveltuu erinomaisesti myös kestorikkakasvien torjuntaan ja luo erittäin tasaisen muokkauspohjan.

 

Piikki2-1

Piikki3-1

 

 

 

 

 

 

Potila s-piikkeihin on tarjolla tavallisen suoran kärkiterän lisäksi kulutuskestävät karbiditerät sekä Solveriin hanhenjalkaterät

Potila Solver ja Master -äkeet ovat mahdollista varustaa myös ultrakestävillä karbiditerillä! Karbiditerät tarjoavat monia etuja normaaleihin kärkiteriin verrattuna pidemmän käyttöikänsä lisäksi. Karbiditerät kestävät uskomattoman määrän muokattuja hehtaareja, jopa x10 kertaa normaaleja kärkiteriä pidempään. Vähemmän vaihtotyötä, varsinkin kesken muokkaussesongin!

Karbiditerät tarjoavat myös agronomisia etuja. Normaaleilla kärkiterillä ensimmäisten piikkirivien piikit kulkevat helposti hieman pinnemmassa, sillä ensimmäiset piikit joutuvat suuremmalle kuormitukselle ja näin myöskin niiden kärkiterien kuluminen on nopeampaa. Karbiditerien pituuden muuttuminen on minimaalista, jolloin kaikki terät työskentelevät aina samalla syvyydellä. Karbiditerissä myöskin muokkauskulma on muuttumaton, jolloin piikin maahakuisuus ja murustus pysyvät koko ajan muuttumattomina.

Jälkivaruste3-1

Runsaalla jälkivarustetarjonnalla äes saadaan soveltumaan erinomaisesti kaikkiin olosuhteisiin

Potila -joustopiikkiäkeet ovat varustettu kantavalla sekä eri linjoille jaotelluilla telirengastuksella, jolloin rungon korkeus ei muutu olosuhteiden muuttuessa. Kun tällainen äes varustetaan hyvin muokkaussyvyytensä säilyttävällä piikillä, saavutetaan hyvin tasainen muokkauspohja, myös silloin kun peltolohkon olosuhteet muuttuvat. Erittäin suurissa olosuhde eroissa rungon korkeuden muuttaminen niin ylös-, kuin alaspäinkin on helppoa nerokkaan säätömäntäsylinterin avulla, ohjaamosta poistumatta. S-piikki tekee tehokkaan murustuksen ja äkeen rungon pituus sekä erinomaiset jälkivarusteet jättävät pellon pinnan murustuneeksi, tasaiseksi ja viimeistellyksi, valmiiksi kylvötyölle ja onnistuneen sadon kasvattamiseksi.

 

Katso Potilan koko mallisto

Kuvat ja teksti: Juha Perävainio, Dometal Oy

Kysy lisätietoja tai anna palautetta

Täyttämällä viereisellä lomakkeella voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai antaa palautetta haluamastasi aiheesta.

Viestin välittyy halutessasi valitsemallesi jälleenmyyjälle.