<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223024504808695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ajankohtaista

Sänkimuokkaus ja äestys samalla koneella?

Agritek myynti
 

master9 takaa 648

Kylvömuokkaus keväällä

1990-luvun alussa kylvöt suoritettiin pääsääntöisesti kynnettyyn ja joustopiikkiäkeellä muokattuun peltoon. Vuonna 2016 kevytmuokattuun maahan kylvettiin kuitenkin jo lähes kolmannes.

Muokkauksen vähentäminen sekä kevytmuokkaus ovat asettaneet uusia haasteita niin muokkaukselle kuin kylvöllekin – mutta samalla ne antavat myös mahdollisuuksia.

Muokkauksen keventämisellä tähdätään eroosion ehkäisyyn, ravinnehuuhtoutumien vähentämiseen sekä maan rakenteen ja multavuuden parantamiseen, joka edelleen nostaa kasvien sadontuotto kykyä. Työvaiheisiin käytettävä aika myös vähenee.

Lisää joustopiikkiäkeistä

Sänki- ja kylvömuokkaus samalla koneella?

Miltä kuulostaisi ajatus, että kevättyöt saataisiin tehtyä pienemmällä konekalustolla? Että tekisimme hyvissä olosuhteissa sekä sänki- että kylvömuokkauksen samalla muokkauskoneella? Välttyisimme turhilta koneiden irrottamisilta ja kytkennöiltä sekä konepääomamme olisi matalampi.

Joustopiikkiäkeellä tehtävässä sänkimuokkauksessa sänkipelto muokataan 2-3 senttimetrin syvyydeltä ”puhaltumaan”. Päivän tai kahden kuluttua pelto voidaan äestää haluttuun muokkaussyvyyteen samalla koneella.

Sänkimuokkausta silmällä pitäen

Potila Solver-joustopiikkiäes on sänkimuokkausta silmällä pitäen suunniteltu äes. Siinä käytetään korkeaa 10x65 piikkiä, joka murustaa maata entistäkin tehokkaammin korkeamman piikin ansiosta.

Piikit ovat jaoteltu 12 senttimetrin välein kahdeksalle piikkiakselille, joten rakenne on avara. Piikin kärkiterät ovat normaaleja piikin kärkiteriä leveämmät, joten muokkauspohjan tasaisuuteen piikkijaon leventämisellä ei ole juurikaan vaikutusta.

Äkeen jälkihara on jaettu kahdelle riville. Jälkiharan kulmaa voidaan säätää erittäin monipuolisten säätöjen avulla, lisäksi jälkiharaa pystytään painottamaan tarvittaessa erittäinkin paljon. Tavoitteena on keventää peltojen muokkausta, jolloin maan rakenne paranee, työnteko nopeutuu, konepääoman määrä pienenee sekä käytössä olevan äkeen käyttöaste nousee.

Solver soveltuu myös luonnonmukaiseen tuotantoon varustettaessa joustopiikkiäes luomutuotantoon suunnatuilla varusteilla, kuten muokkauspohjan läpileikkaavilla hanhenjalkaterillä.

Lisää sänkiäkeestä

Kysy lisätietoja tai anna palautetta

Täytä lomake, voit kysyä lisätietoja tai antaa palautetta haluamastasi aiheesta.

Viestin välittyy halutessasi valitsemallesi jälleenmyyjälle.