<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223024504808695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ajankohtaista

Kesantomurskaimen terät?

fxf_648px_3

Yleisimmät terätyypit kesantomurskaimeen ovat Hammer eli kouruterä tai Yleisterä eli Y-terä. Piennarmurskaimissa yleisin on kouruterä. Isokammioisissa sänkimurskaimissa taas käytetään yleisterää. Mikä terä mihinkin koneeseen ja käyttötarkoitukseen olisi sopiva?

Yleisterä Sänkimurskaukseen

yterä FXZ

Kuvassa Kverneland FXZ kesantomurskaimen yleisterä. Teräveitsiä on 38 kpl työleveysmetrillä. Roottorissa on myös poikittaisia tuuletusteriä, joilla vahvistetaan kasvustoa ylös nostavaa vaikutusta.

Yleisterä tekee kasvin silpusta tasalaatuisempaa, koska katkottu materiaali pyörii koneen kammiossa pitempään vastateriä vasten. Kasvimassan maatuminen tehostuu eikä pitkiä varrenpätkiä jää peltoon. Koneen tukkeutumisriski on pieni.

Yleisterän tehontarve sekä lakokasvustoa ylös nostava imuvaikutus roottorin etureunassa ovat kouruterää heikompia. Yleisterä ei tee sängen leikkuupinnasta niin pöytäsuoraa kuin kouruterä tekee, minkä tarkkasilmäinen havaitsee leikkuujäljestä.

Kouruterä vihreälle kasvustolle ja kesantoihin

FHP Plus roottori hammer terilla

Kuvassa Kverneland FHP Plus piennarmurskamen kouruterät. Kouruterä on aggressiivinen. FHP Plus mallissa on kouruteri 13kpl työleveysmetrillä.

Kouruterää käytetään yleisesti vihreän kasvuston ja kesantokasvustojen murskaukseen. Leikkuu on aggressiivinen ja lakokasvustoa ylös nostava efekti on tehokas. Käytännössä kouruterä lapioi yleisterää enemmän kasvimassaa mukaansa, mikä nostaa kouruterän tehontarvetta ja tukkeutumisriskiä.

Kuivassa, tuleentuneessa kasvustossa kouruterä voi jättää yleisterää enemmän erimittaista silppua, mikä tekee maatumisesta epätasaisempaa. Kouruterä kestää kulutusta, koska kulutuspintaa ja massaa on yleisterää enemmän.

Kouruterän aggressiivisuus perustuu terän leikkauskulmaan ja massaan. Raskas terä ei anna helposti myöten ja yläviistoon suuntautuva viilto katkaisee risut. Leikkuujälki on parhaimmillaan pöytäsuora.

Piennarmurskaimeen kouruterät

Piennarmurskain joutuu syömään kaikkea pientareilla kasvavaa, jopa puuvartisia kasveja tai pieniä puita. Raskas kouruterä tekee aggressiivisuuden ansiosta hyvän jäljen. Piennarmurskain on myös monikäyttöinen, jolla voidaan tarvittaessa ajaa niin kesantoa kuin puintisänkikin.

Suosittu piennarmurskain on nyt kampanjahinnoiteltu.

Tarjous piennarmurskaimesta?

Sitten kun sänkeä on enemmän…

fxz_648px_4

Sänkimurskaimissa käytetään isokehäistä roottoria, jolloin terän leikkuunopeus on huikea. Koneen kapasiteetti on korkea ja ajonopeus on kova. Kasvimassaa murskataan paljon ja valmista pinta-alaa syntyy nopeasti. Silppu on tasalaatuista ja lyhyttä, jotta sänkimuokkauksessa kasvimassa sekoittuu tehokkaasti ja maatuminen voi alkaa.

Mihin pitää kiinnittää huomiota, kun murskainta ostetaan?

Konetyypistä riippumatta tärkeää on roottorin kierrosnopeus, terien määrä työleveysmetrille, roottorin halkaisija, laakerointitapa sekä hihnojen laatu ja jäähdytys. Kulmavaihteiden tehonsiedot antavat viitteitä koneen voimansiirrosta.

Alta siirrytään Kvernelandin kestantomurskainsivuille.

Kesantomurskaimet

Piennarmurskaimet ovat kampanjassa!

Täyttämällä viereisellä lomakkeella voit kysyä tarjouksen piennarmurskaimesta. 

Viestisi välittyy halutessasi valitsemallesi jälleenmyyjälle.