<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223024504808695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ajankohtaista

Lautasmuokkain vai kultivaattori?

Lautasmuokkaimien suosio oli suurimmillaan vähän yli 10 vuotta sitten. Kuitenkin edelleenkin on joukko viljelijöitä, jotka käyttävät lautasmuokkaimia jatkuvasti osana normaaleja muokkaustoimenpiteitä. 

Myös kultivaattorilla on oma käyttäjäkuntansa ja paikkansa muokkauskoneena. Kultivointikaan ei ole valtamenetelmä, mutta silti niitä jatkuvasti myydään, jonkin verran. Jos kyntöä korvataan kultivoinnilla, kysytään usein, saadaanko kerta-ajolla ihan valmista.

qualidisc_farmer_648px_2

Kuvassa Kverneland Qualidisc Farmer 520mm lautasella.

Lautasmuokkaimet 460 - 520mm lautasilla

Lautasmuokkaus heti puinnin jälkeen sekoittaa kasvijätteen maahan, jolloin maatuminen käynnistyy. Tässä on kriittistä tasainen läpileikkautunut maaprofiili, vaikka työskentelysyvyys pyritään pitämään hyvinkin matalana, jopa alle 5 cm:ssä. Menetelmää käytetään myös lietelannan multaukseen.

Keväisin lautasmuokkainta käytetään kylvömuokkaukseen, jopa kynnöksellä. Etuna on suuri ajonopeus ja tehokas maaprofiilin sekoittuminen, mitä tehostaa lautasen suuri kierrosnopeus. Työsyvyys on lautasen halkaisijan vuoksi maksimissaan 10cm.

qualidisc_pro_648px_20

Kuvassa Kverneland Qualidisc Pro 600mm lautasella.

Isompi lautanen?

Isompi, yli 600mm lautanen soveltuu ym. käyttötarkoitusten lisäksi myös tehokkaampaan multaukseen, kuten viherlannoituskesantoon tai maissisängelle, missä kasvijätettä on paljon. Kone on raskaampi, toisaalta lautasen kulumisvaraa on enemmän, mikä jatkaa käyttöikää. Työsyvyys on enimmillään 15cm.

Lautasmuokkaimen tulee kyetä tasaiseen maaprofiilin läpileikkautumiseen halutuilla työsyvyyksillä, myös kuluneilla lautasilla. Lautasten kulumisen aiheuttama läpileikkauskyvyn heikentyminen tulisi voida kompensoida koneen säädöillä. Tämä ratkaisee, mikä on koneen käyttöikä ennen lautasten vaihtoa. Lautasen kovuus ja laakerointi myös kertovat elinkaaren pituudesta.

Qualidisc lautasmuokkaimet

turbo_648px_24

Kuvassa Kverneland Turbo S värisevällä joustopiikillä.

Kultivaattori värisevällä piikillä tarjoaa uutta monikäyttöisyyttä

Jäykkä joustopiikkikultivaattori on mielenkiintoinen vaihtoehto, kun halutaan työskennellä lautasmuokkaimen optimisyvyyksien alapuolella. Tätä harkittaessa tulee selvittää piikin joustokäyrä ja jäykkyys, joissa eri piikkien eroavaisuudet tulevat parhaiten ilmi.

Jäykkä piikki pysyy halutussa syvyydessä raskaissakin olosuhteissa. Piikin värinä murustaa tehokkaasti, mikä on tärkeää sänki- ja kylvömuokkauksessa. Työsyvyys voi olla maksimissaan 15cm, mikä useimmiten on riittävä kultivointiin. Läpileikkautuvuus saavutetaan sopivalla vannasvalinnalla.

ctc_648px_2

Kuvassa Kverneland CTC 648, "kerta-ajolla valmista". Eteen voidaan laittaa suorat leikkaavat kiekot, tai lautasmuokkaimesta tutut sekoittavat kiekot. Piikki on jäykkä, lehtijousilaukaisulla varustettu malli, jota käytetään myös nostolaitekiinnitteisissä CLC kultivaattoreissa.

Jäykkä piikki syvemmälle kultivoitaessa

Tästä syvemmälle mentäessä kultivaattori on jäykkäpiikkinen. Työskentelykulma kertoo piikin toiminnasta, läpäisykyvystä sekä tehontarpeesta. Väistöominaisuuksiin kulminoituu piikin laukaisuvaste eri asennoissa, sekä ojaksen kyky väistää esteitä myös sivusuunnassa. Ojaksen omapaino tulisi olla kohtuullinen.

Siirry kultivaattorisivulle

Lisätietoja?

Täyttämällä lomakkeen, voit kysyä lisätietoja tai jättää tarjouspyynnön.

Viesti välittyy halutessasi valitsemallesi jälleenmyyjälle.