<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=223024504808695&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ajankohtaista

Kannattavin kylvömuokkaus

Sänkimuokkauksen suurimpia etuja kyntöön verrattuna ovat kasvinjätteen multaaminen tasaisesti koko maatilavuuteen sekä sen pellon pintaa eroosiolta suojaava vaikutus. Kasvinjätteen tasainen multaaminen nopeuttaa ja parantaa kasvinjätteen maatumista – edistäen täten multavuuden kasvua. Vähentynyt eroosio hidastaa ravinteiden huuhtoutumista sekä multavuuden pienentymistä. Edellä mainitut asiat alentavat pitkällä ajanjaksolla lannoitustarvetta ja lisäävät näin viljelyn kannattavuutta.

Lisätietoja savimaan muokkaamisesta

Keväinen sänkimuokkaus voidaan toteuttaa erilaisilla työkoneilla ja näiden muokkausteknologiassa voi olla suuriakin eroja. Yleisimpiä työkoneita ovat lautasmuokkain, kultivaattori sekä sänkiäes. Sänkiäkeessä on muutamia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erityisen soveltuvan juuri keväiseen sänkimuokkaukseen. Joustopiikki irrottaa maan repimällä, jolloin muokkauspohjan tiivistyminen on minimaalista. Optimaalinen muokkauspohja edistää maan vedenläpäisyä sekä luo kasvin juurille hyvän kasvuympäristön. Leikkaavalla tai pyörivällä terällä varustettu työkone sen sijaan voi tiivistää helposti muokkauspohjaa, jolloin kasvien juurten on vaikea kasvaa sekä veden imeytyminen voi olla hitaampaa. Leikkaavilla tai pyörivillä terillä varustetuilla koneilla muokkauspohjan tasaisuus on myös helposti huomattavasti epätasaisempi ja usein tällaisen koneen jälkeen onkin tarvetta ajaa vielä ainakin yksi kerta joustopiikkiäkeellä, jotta muokkauspohjan tasaisuus on riittävä kylvöön. Sänkiäkeiden suuri hyöty on juuri myös siinä, että samalla koneella voidaan tehdä sekä sänki- että kylvömuokkaus. Pitkän runkonsa ansioista sänkiäkeet myös tasoittavat pellon pintaa aggressiivisesti, kun taas lyhyempirunkoisetoneet voivat vuosittaisen käytön ja saman ajosuunnan seurauksena tehdä pellonpinnasta epätasaisen.

Lisätietoja napsauttamalla

Suorakylvön hyödyt, muokkauksen tuomalla varmuudella

Suorakylvö vähentää vuosittaista työmäärää huomattavasti ja parantaa maan rakennetta. Suorakylvön ohelle voidaan kuitenkin tuoda myös sänkimuokkaus, jolloin sadontuotantovarmuus lisääntyy. Sänkimuokkaus pienentää myös rikkakasvipainetta, kun keväällä itäneet rikkakasvit saadaan hävitettyä mekaanisesti. Rikkakasvien torjunnasta johtuen sänkimuokkauksen työmäärää lisäävä vaikutus on hyvin minimaalinen. Sänkimuokkaus nopeuttaa oljen maatumista, jolloin pellon pintakerros säilyttää paremman kasvukunnon eikä pellon pinnan ”sammaloitumista” tarvitse pelätä. Pellon pinnan kuivuminen nopeutuu myös huomattavasti, kun pellon pintakerrosta hieman muokataan. Tämä mahdollistaa aikaisemman kylvön ja näin aikaisemman sadonkorjuun, todennäköisesti alentaen kuivauskustannuksia sekä parantaen sadon laatua. Pellon pintakerroksen muokkaaminen kuivaa kuitenkin ainoastaan pellon pintakerrosta ja näin siementen itämiselle ja kasvulle jää runsaasti kosteutta – kosteus on tasaisempi.

Mikäli suorakylvö tehdään liian kosteissa olosuhteissa, on riskinä, että kylvövantaan avaama ura jää auki eikä siemenen päälle putoa peittomultaa. Peittomullan määrää sekä pintamaan kuivumista voidaan lisätä muokkaamalla maa kevyesti ennen kylvöä, jolloin itäminen on varmempaa. Sänkiäestyksen suuri hyöty on myös siinä, että kylvö onnistuu edullisemmallakin kylvökoneella – suorakylvökone ei ole välttämätön.

Mikä parasta, Solverilla saadaan täytettyä myös normaalissa muokkauskierrossa kaikki joustopiikkiäestykselle asetetut vaatimukset – tasainen muokkauspohja, oikeanlainen murukokojakauma ja järjestys sekä riittävä pellon pinnan tasoittuminen. Kaikki tämä vähillä ajokerroilla – Tietyillä maalajeilla yksikin ajokerta riittää!

Lisätietoja Potila Solverista saat täältä

Kysy lisätietoja tai anna palautetta

Täyttämällä viereisellä lomakkeella voit kysyä lisätietoja kiinnostuksen kohteestasi tai antaa palautetta haluamastasi aiheesta.

Viestin välittyy halutessasi valitsemallesi jälleenmyyjälle.