19.02.2016

Uusi terämalli Kverneland auroihin: nro 34

Tarttuville maille ja leveille renkaille
 
Kverneland on kuuluisa tehokkaista kyntöauroistaan ympäri maailmaa. Kvernelandin terämallit mahdollistavat kynnön kaikissa olosuhteissa.
 
Uusi terämalli nro 34 on nyt saatavilla. Se on suunniteltu traktoreihin joissa on leveät renkaat ja maalajeihin jotka ovat tarttuvia ja vähäkivisiä. Uusi siipi on muovinen.
 

Suunniteltu tehokkaaksi
Kvernelandin terämallien maine on vailla vertaistaan: erinomainen maanmuokkauskyky ja kulutuskestävyys. Terämalli nro 34 jatkaa samalla linjalla.
 
Muotoilultaa se on samanlainen kuin suosittu terämalli nro 28, joka on tehokas siipi kaikkiin oloihin ja leveille traktorin renkaille. Uuteen terämalliin nro 34 on lisätty 5 cm korkeutta parantamaan työkykyä tarttuvilla mailla.
 
Siiven kehitystyö alkoi Suomen viljelijöiden antaman palautteen pohjalta. Tarvittiin siipi, joka toimii leveillä, esimerkiksi 710 sarjan renkailla kuten nro 28, mutta olisi tehokas myös tarttuvilla maalajeilla.

 
Leveillä tai suurilla siivillä kyntäminen voi lisätä polttoaineen kulutusta. Viimeaikaiset tieteelliset tutkimukset osoittavat että Kvernelandin terämalleissa on markkinoiden alhaisin polttoaineen kulutus. Terämalli nro 28 on kevyt vetää, vaikka sen työsaavutus on suurempi. Polttoainekulutus pysyy silti pienenä.
 
Alhaiset tehovaatimusket
Viimeaikaiset yliopistotutkimukset (FH Cologne ja Wilsmann 2012) ovat osoittaneet että Kverneland terämallien muotoilu saa aikaan markkinoiden pienimpiä vetovastuksia: jopa 20% - 42% pienempi vetovastus kun työskennellään 20 cm syvyydessä ja vastaavasti 11% - 24% pienempi vetovastus 30 cm syvyydessä. On siis mahdollista kyntää Kverneland auroilla jossa on yksi siipi enemmän ja lisätä työtehoa samalla vetovastuksella.
 
Kverneland auroja käytettäessä polttoainekulutus vähenee 19% - 28%.
 
Viljelijä Englannista kyntökokemuksistaan:
”Vaihdoin hiljattain kyntöauroiksi Kvernelandin. Tuntuu hankalalta ymmärtää mistä parannukset tulevat - ehkä se on terämalli nro 28 tai käytetyn metallin laatu - mutta nyt kynnämme kolme tuntia enemmän päivittäin samalla polttoainemäärällä. Auran maanmuokkaustavassa on jotain merkittävää - se on todella vaikuttavaa”
 
Gary Farley (Iso-Britannia)
 
Leveä viilu
Terämallien nro 28 ja 34 siiven muoto siirtää maata kauemmas auran maapuolesta, kasvattaen viilun pohjan leveyttä 25% verrattuna terämalliin nro 9. Tämä mahdollistaa leveiden kuten 710 sarjan traktorin renkaiden käytön ja ajon viilun pohjalla.

Terämalli 34:
-Muovinen siipi
-Pitkä ja ohut muotoilu (kuin nro 28:ssa)
-Eloperäisille maalajeille joissa humuspitoisuus on suuri ja vähän kiviä
-Traktoreille joissa leveät renkaat
-Pieni vetovastus
-Työsyvyys 12-35 cm
-Työleveys 30-55 cm
-Maapuoli/siipi kulma:  40°

Kverneland jatkaa tietään suunnannäyttäjänä kun kyse on kannattavasta maanmuokkauksesta.